קביעת הנחה לשורת פריט ולמסמך כולו

מדריך למשתמש-לינט

הנחה למסמך

ניתן לקבוע במסמכים הנחה לסה”כ המסמך במספרים מוחלטים או באחוזים. קביעת הנחה למסמך מחלקת את סכום ההנחה בין שורות הפריטים במסמך באופן יחסי למשקל סכומיהם במסמך ומחשבת מחדש מחיר לפריט , מע”מ ואת סה”כ הסכום לתשלום.


תיבת בחירה להנחה למסמך
הנחה לסה”כ המסמך

הנחה לשורת פריט

כמו כן, ניתן לקבוע הנחה לכל שורת פריט בנפרד. על מנת לבצע זאת יש לאפשר הצגת שדה הנחת שורה שאינו מוצג בברירת מחדל.

ניתן לקבוע את ההנחה לשורת הפריט באחוזים או בסכום מוחלט. ההנחה תחושב ביחס לסה”כ סכום (כולל מע”מ*) השורה.

*במידה וחל מע”מ על הפריט.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה