עץ מוצר לייצור ופקודת ייצור

קודם כל כמה הערות חשובות:

 • עץ מוצר לייצור משמעותו:
  • תהליך הייצור מתחיל בקליטה למלאי של חומרי גלם (מוצרים רגילים).
  • מגדירים נוסחה ("עץ מוצר") להרכבת מוצרים מוגמרים מחומרי הגלם.
  • תהליך ההרכבה ("פקודת ייצור") יבצע את הפעולות הבאות:
   • חומרי הגלם שהיו כלולים בפקודה, ייגרעו מהמלאי
   • המוצרים המוגמרים שהיו כלולים בפקודה, יתווספו למלאי.

אפשר שעץ מוצר (הנוסחה להרכבה) ייצור יותר ממוצר מוגמר אחד. למשל: מוצר מוגמר עיקרי ושני תוצרי לוואי.

איך מגיעים למסך יצירת עץ מוצר לייצור?

ניגש אל: תפריט ימני עיקרי->Tree-> כפתור צור עץ

איך יוצרים עץ מוצר לייצור?

שלב ראשון: נותנים שם לעץ ולוחצים על כפתור "צור".
שלב שני: יוצרים את רשימת חומרי הגלם וכמויותיהם
 • לוחצים על כפתור AddInput
 • בחלונית שנפתחת:בשדה Item Id בוחרים חומר גלם
 • בשדה Qty בוחרים כמות
 • בוחרים מאיזה מחסן מורידים את חומר הגלם הזה
 • אם יש צורך בעוד חומר גלם, לוחצים שוב על AddInput
 • מוסיפים את הפרטים על חומר הגלם השני, והשלישי והלאה, ללא מגבלה.
שלב שלישי: יוצרים רשימת מוצרים מוגמרים וכמויותיהם
 • לוחצים על כפתור AddOutput
 • בחלונית שנפתחת:בשדה Item Id בוחרים את המוצר המוגמר.
 • בשדה Qty בוחרים כמות.
 • בוחרים לאיזה מחסן מוסיפים את המוצר המוגמר לאחר יצירתו.
 • יש צורך בעוד מוצר מוגמר? לוחצים שוב על AddOutput
 • מוסיפים את הפרטים על המוצר המוגמר השני, והשלישי והלאה, ללא מגבלה.

איך מפעילים פקודת ייצור?

2. בחירת סוג התנועה הוא חשוב רק לאלה שמדווחים דוח מקוון מתוך לינט. חשיבותו מופחתת כשאין חובת דיווח מקוון למע"מ

3. הקלדת דברי הסבר לצורך ביצירת הפקודה היא חובה (בשדה: "פרטים") על מנת שתהיה לנו יכולת להסביר בעתיד את הצורך ביצירת הפקודה לגורמים חיצוניים.

4. בברירת מחדל ישנם 2 שורות תנועה במסך זה (אחד לתנועת זכות ואחד לחובה, לא משנה הסדר). אפשר להוסיף עוד שורות ובכך לצרף עוד תנועות לפקודה.

5. בברירת מחדל ישנם 2 שורות תנועה במסך זה (אחד לתנועת זכות ואחד לחובה, לא משנה הסדר). אפשר להוסיף עוד שורות ובכך לצרף עוד תנועות לפקודה.

הגעה לכפתור יצירת עץ מוצר חדש
יצירת עץ מוצר, הוספת חומרי גלם, הגדרת מוצר/ים מוגמר/ים
חלונית הוספת פריט לרשימת חומרי הגלם/המוצרים המוגמרים
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה