עץ מוצר לייצור ופקודת ייצור

קודם כל כמה הערות חשובות:

 • עץ מוצר לייצור משמעותו:
  • תהליך הייצור מתחיל בקליטה למלאי של חומרי גלם (מוצרים רגילים).
  • מגדירים נוסחה (“עץ מוצר”) להרכבת מוצרים מוגמרים מחומרי הגלם.
  • תהליך ההרכבה (“פקודת ייצור”) יבצע את הפעולות הבאות:
   • חומרי הגלם שהיו כלולים בפקודה, ייגרעו מהמלאי
   • המוצרים המוגמרים שהיו כלולים בפקודה, יתווספו למלאי.

אפשר שעץ מוצר (הנוסחה להרכבה) ייצור יותר ממוצר מוגמר אחד. למשל: מוצר מוגמר עיקרי ושני תוצרי לוואי.

איך מגיעים למסך יצירת עץ מוצר לייצור?

ניגש אל: תפריט ימני עיקרי->Tree-> כפתור צור עץ

איך יוצרים עץ מוצר לייצור?

שלב ראשון: נותנים שם לעץ ולוחצים על כפתור “צור”.

שלב שני: יוצרים את רשימת חומרי הגלם וכמויותיהם

 • לוחצים על כפתור AddInput
 • בחלונית שנפתחת:בשדה Item Id בוחרים חומר גלם
 • בשדה Qty בוחרים כמות
 • בוחרים מאיזה מחסן מורידים את חומר הגלם הזה
 • אם יש צורך בעוד חומר גלם, לוחצים שוב על AddInput
 • מוסיפים את הפרטים על חומר הגלם השני, והשלישי והלאה, ללא מגבלה.

שלב שלישי: יוצרים נוסחת ייצור (רשימת חומרי הגלם וכמויותיהם, שבעת הרכבתם יוצרים מוצרים מוגמרים)

 • לוחצים על כפתור AddOutput
 • בחלונית שנפתחת:בשדה Item Id בוחרים את המוצר המוגמר.
 • בשדה Qty בוחרים כמות.
 • בוחרים לאיזה מחסן מוסיפים את המוצר המוגמר לאחר יצירתו.
 • יש צורך בעוד מוצר מוגמר? לוחצים שוב על AddOutput
 • מוסיפים את הפרטים על המוצר המוגמר השני, והשלישי והלאה, ללא מגבלה.

איך מפעילים פקודת ייצור?

 • בתפריט Tree בוחרים Tree Admin
 • בשורה של שם המוצר המוגמר המתאים לוחצים על על אייקון בצורת ברק לבן על רקע ירוק.
 • בחלונית שמופיעה קובעים בשדה כמות את כמות המוצרים שייצרנו/נייצר עכשיו.
 • בשה ” Type” קובעים איזה פעולה מעוניינים לבצע. האפשרויות:
  • הרכבה: ברירת המחדל. מוסיפה מוצרים מוגמרים וגורעת חומרי גלם מהמלאי.
  • פירוק: מבצע פעולה הפוכה. כלומר, מוסיפה חומרי גלם וגורעת מוצרים מוגמרים מהמלאי.
 • בסיום ההגדרות של פקודת הייצור יש ללחוץ על כפתור “צור” על מנת להפעיל אותה.
הגעה לכפתור יצירת עץ מוצר חדש
יצירת עץ מוצר, הוספת חומרי גלם, הגדרת מוצר/ים מוגמר/ים
חלונית הוספת פריט לרשימת חומרי הגלם/המוצרים המוגמרים
הפעלת פקודת ייצור שתגרע חומרי גלם ותוסיף מוצרים מוגמרים לכמויות המלאי
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה