חשבונית פיקטיבית -מה זה?

מדריך למשתמש-לינט

בקצרה, חשבונית פיקטיבית היא חשבונית שהופקה שלא כנגד עסקה אמיתית אלא רק במטרה להונות את שלטונות המס. ההסבר הארוך יותר להלן. חשבונית מס מונפקת לאחר ביצוע עסקת מכירה ונחשבת מסמך מסחרי שמטרתו משולשת:

  1. דרישת תשלום ללקוח/ה בגין מוצרים ו/או שירותים שסיפקנו לו/לה.
  2. דרישת תשלום מע”מ ללקוח (מע”מ=מס שבעלי העסקים חייבים לגבות עבור המדינה מהלקוחות שלהם).
  3. התחייבות להעביר למדינה את המע”מ שנדרש מהלקוח בסעיף הקודם (גם אם לא שולם על ידי הלקוח).

כל עסקה חייבת בהנפקת חשבונית מס. כולל מכירת שירות, מוצר או נכס. גם עסקת ברטר שבמסגרתה מוחלף שירות בשירות או מוצר במוצר חייבת בהוצאת חשבונית מס.

בחשבונית נרשמים מספר פרטים חשובים בהם: זהות המנפיק כולל מספר העוסק המורשה שלו, פרטי הרוכש, מהות העסקה, תאריך, מספר סידורי, וכן סכום המע”מ. נהוג לציין בנפרד את סכום העסקה והמע”מ. מקובל להוציא חשבונית מקור שמוגשת לרוכש, ולפחות עוד העתק. על סמך המקור יכול מקבל החשבונית להזדכות במע”מ ששילם. מוציא החשבונית חייב להעביר את תשלומי המע”מ לרשויות בניכוי הוצאות המע”מ שהיו לו.

הנפקה מסודרת

חשבונית מס היא, אם כן, כלי חשוב של משרד האוצר לגביית מע”מ מהציבור ומהעסקים. בנוסף, היא אחד האמצעים החשובים שבעזרתו ניתן לעקוב אחרי תקבולים והכנסות. כל עסק חייב בתשלום מיסים על הכנסותיו והדרך לבדיקתם היא בחישוב של הכנסות מול הוצאות בניכוי הקלות, זיכויים ועוד. אי לכך יש חשיבות רבה לניהול מערכת חשבוניות מס מסודרת. כך יכול העסק לדווח על הכנסותיו לרשויות. הרשויות מצידן רשאיות לערוך בכל עת ביקורות בעסק כדי לאמת את הדיווחים. עסקים מחפשים דרכים שונות לתשלום מס מופחת ורובם מחפשים את הדרכים החוקיות.

סוגי חשבוניות פיקטיביות

יחד עם זאת, יש בעלי עסקים רבים אשר רוצים להונות את רשויות המס ולהפחית את תשלומי המס בדרכים לא חוקיות. – הנפקת חשבונית פיקטיבית היא אחת הדרכים לכך. מבחינים במספר סוגי חשבוניות פיקטיביות:

  1. חשבונית שאין מאחוריה עסקה – שהונפקה עבור שירות שלמעשה לא היה קיים.
  2. חשבונית מנופחת – כלומר, השירות אכן ניתן אולם בסכום הנמוך מזה שנכתב בחשבוניות.
  3. חשבונית מס זרה – חשבונית שאכן משקפת עסקה אמיתית אך אינה מונפקת על ידי נותן השירות. הדבר מאפשר למקבל החשבונית לקבל את המס ששילם אבל מנפיק החשבונית אינו משלם במקביל את המס על העסקה.

 הוצאת חשבוניות מסוג זה מהוות הפרה של דיני המס בישראל ומוגדרת כמעשה פלילי.

ענישה והליכי כופר

האינטרס שעומד מאחרי הנפקת חשבונית פיקטיבית הוא כפול – מצד אחד הרצון לקבלת מאגף המע”מ החזרי מע”מ. במקביל, רצון לנפח בהוצאות על מנת להפחית את מס ההכנסה לתשלום.

העונשים על עבירות אלו יכולים להגיע עד תשלום קנסות ומאסר בפועל. במקרים חמורים ניתן להטיל איסור על המשך עיסוק בתחום. יש אפשרות להסדרים אחרים במסגרת הליכי כופר שממירים את ההליך הפלילי בתשלומי כופר כספי שנקבעים על ידי פקידים בכירים במע”מ. עורכי דין יכולים לייצג אשמים בהנפקת חשבוניות מס פיקטיבי. הימנעות מרישום פלילי חשובה מאוד כדי למנוע כתם על שמו של הנאשם. במקרים שונים בהם נבדקות העבירות מתחשבים הפקידים בשיקולים שונים כמו: נסיבות האירוע, נסיבות חייו של הנאשם, הסדרת מחדלים ועוד.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה