איך מבצעים ספירת מלאי בלינט?

קודם כל כמה הערות חשובות:

1. כל ספירת מלאי שמקימים במערכת, היא תמיד עבור מחסן אחד. זה לא אומר שאי אפשר לפתוח ספירת מלאי נוספת במקביל על מנת לבצע בו זמנית ספירת מלאי בשני מחסנים ויותר.

2. תנועות המלאי שיתבצעו מרגע שמקימים ספירת מלאי ועד שהיא תינעל, לא תלקחנה בחשבון ותעוותנה את תוצאות ספירת המלאי. לכן, מומלץ לבצע ספירת מלאי בשעות בהן אין פעילות עסקית: לא קליטת סחורה מספקים ולא מכירתה ללקוחות.

3. פריטים חדשים שהוקמו לאחר הקמת ספירת מלאי לא ישתתפו בספירת המלאי.

4. אין אפשרות לשתף בספירת מלאי פריטים שהוגדרו כפריטים עם מספר סריאלי.

מהיכן מתחילים ספירת מלאי?

ניגש לתפריט ימני עיקרי->מלאי>ספירת מלאי.

שלב 1. ללחוץ על כפתור “צור ספירת מלאי”

שלב 2. בוחרים את המחסן בו תתבצע עכשיו ספירה.

שלב 3. נותנים שם לספירה.

שלב 4. בוחרים תאריך לספירה.

שלב 5. אם רוצים לשתף בספירה פריטים בכמות 0 במעבירים את הכפתור המתאים למצב ON.

שלב 6. לוחצים על כפתור “התחל לספור” וממתינים עד שיוצג המסך הבא

הכרת מסך ספירת המלאי

כל הפריטים בקטלוג הפריטים (כולל פריטים המוגדרים כפריטי וריאציה במידה וקיימים) יופיעו ברשימה כאשר בכל שורת פריט מופיע: מזהה הפריט, מק”ט, שם פריט, תאור, מקט יצרן. אפשר לבצע התאמה עצמית של טבלת הפריטים בספירה.

כמות צפויה”, מה זה? זהו טור שיציג את הכמות שהתוכנה מצפה שיהיה ממוצר זה על בסיס תנועות המלאי שבוצעו אתו.

כמות שנספרה”, מה זה? זהו טור שיציג בברירת מחדל 0 ואותו צריך למלא באמצעות סריקת מדבקות ברקוד או הזנת מספר (כמות) באופן ידני.

הפרש”, מה זה? זהו טור שיציג ההפרש בין ה”כמות הצפויה” לבין ה”כמות שנספרה”. ה”הפרש” גם יבצע את תנועת המלאי הדרושה בעת נעילת הספירה. למשל: אם התוכנה מצפה שיהיו 2 מפריט מסוים וספרנו 5, ההפרש יהיה 3 חיובי שאומר שבנעילת הספירה המערכת תוסיף אוטומטית 3 יחידות מהפריט על מנת “ליישר” את הכמות לפי הספירה שבצענו.

ספירה אופציה א’: סורק/י ברקוד

אפשר לבצע ספירה באמצעות מספר סורקים במקביל, ללא הגבלת מספר.

כאשר הסמן נמצא על שדה “חיפוש” למעלה, סורקים מדבקת ברקוד של מוצר עם המקט הפנימי שלו (מק”ט), כל סריקה תוסיף יחידה אחת לספירה, כמו בתמונה משמאל.

אם המקט לא נמצא (ברקוד לא תקין או פריט שאינו קיים ברשימת הפריטים בתוכנה) , תופיע הודעה על כך.

ספירה אופציה ב’: הקלדת כמות

פשוט מקלידים כמות בשדה “כמות שנספרה”

שמירת טיוטה של הספירה

אפשר לשמור טיוטה ע”מ להפסיק זמנית את הספירה במטרה לחזור אליה מאוחר יותר. לחיצה על כפתור “טיוטה” תבצע הקפאת מצב לספירה.

נעילת הספירה והפקת תעודת ספירה

רק לחיצה על כפתור “נעילת ספירה” תבצע את תנועות המלאי הנדרשות כדי ליישר קו עם הספירה ותפיק תעודת ספירת מלאי, שתציג את הכמויות שהוכנסו/הוצאו מהמלאי על מנת לעדכן את המלאי לפי הספירה בפועל, כחוק.

כך מגיעים למסך ניהול ספירות מלאי ולכפתור “צור ספירת מלאי”
4 הגדרות לספירה ומתחילים אותה עם לחיצה על “התחל ספירה”
מסך ספירת המלאי: 1. טור “כמות צפויה” 2. טור “כמות שנספרה” 3. טור “הפרש”.
1. שדה חיפוש שלתוכו סורקים ברקודים 2. חיווי לגבי הצלחת איתור פריט שנסרק הברקוד שלו וספירתו 3. טור “הפרש”.
1. לחיצה על כפתור “טיוטה” תשמור על הקפאת מצב הספירה.
2. לחיצה על כפתור נעילת ספירה תבצע את תנעועות המלאי הדרושות ותפיק “תעודת ספירת מלאי” , כחוק.
תעודת ספירת מלאי (חובה על פי תקנות ניהול ספרים) שמכילה את הכמויות שהיו לפני הספירה ואת הכמויות שנוספו/נגרעו כתוצאה מהספירה)

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה