מודול ניהול מלאי עם ריבוי מחסנים

מדריך למשתמש-לינט

תכונת ריבוי מחסנים מאפשר לנהל את זרם המוצרים, לפקח ולשלוט בו באמצעות מודול ניהול מלאי בחברה שמחזיקה יותר ממחסן אחד ו/או טכנאי שטח שמחזיקים מלאי חלפים ברכב השרות.

במנוי חדש קיים רק מחסן ברירת מחדל אחד: “ראשי”

הגדרת מחסנים נוספים אפשרית מתוך תפריט חשבונות->מחסנים->צור חשבון חדש.

תיעוד תנועות מלאי בתוך החברה באמצעות תעודת העברה בין מחסנים מאפשרת מעקב אחרי תנועות של פריטי מלאי ומשמשת מחסום בפני אובדן/גניבת מלאי, אך אינה משמשת תחליף לתעודת ספירת מלאי מסודרת איתה מבצעים תנועות מלאי החוצה ופנימה על מנת להסדיר את הספירה.

בקישור הבא אפשר לעיין ביתר פירוט בהיקף ובעומק מודול ניהול מלאי אצלנו בתוכנה שהיא מהמתקדמות בתחום.

תעודת העברה בין מחסנים-לינט

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה