משלוח מספר מסמכים במייל אחד

מדריך למשתמש-לינט

ניתן לסמן מסמכים מרובים לשליחה במייל ולשלוח אותם ממסך ניהול מסמכים.

איך מגיעים למסך ניהול מסמכים? תפריט ימני עיקרי->מכירות->ניהול מסמכים

איך אפשר לבחור איזה מסמכים מעוניינים לשלוח? מצדו הימני של כל שורת מסמך ברשימה הטבלאית תופיע תיבה קטנה שתאפשר סימון המסמך ב-V. אפשר לפני הסימון לסנן את רשימת המסמכים המוצגת כך שתוצג רשימת מסמכים רלוונטיים. ראו כאן איך לבצע חיפוש וסינון בטבלאות.

אחרי שבחרנו, איך שולחים? לוחצים על כפתור עם סמליל של מעטפה למעלה מימין->מופיעה חלונית המייצגת מייל שעומד להישלח->חובה למלא כתובת משלוח אחת לפחות בשדות “אל” או “העתק” או “העתק נסתר”->אפשר להזין טקסט בשדות נושא ותוכן אך לא חובה->ללחוץ על שלח.


בחירת מסמכים רבים לשליחה במייל במקובץ

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה