תעודת החזרה

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט "מכירות" שבתפריט הראשי->כפתור "תעודת החזרה".

תעודת זו אינה מבצעת תנועה חשבונאית אלא רק תנועת מלאי כנגד לקוח-בדיוק כמו תעודת משלוח. למרות זאת, שני מסמכים אלה בהחלט נלקחים בחשבון ונבדקים בביקורת מס.

התעודת משמשת במקרים בהם הוחזרה סחורה שסופקה ללקוח כאשר היא לוותה בתעודת משלוח בלבד (קודם להפקת חשבונית).

במקרה זה, מאחר ועדיין לא בוצעה תנועה חשבונאית כלפי הלקוח, אלא רק תנועת מלאי, יש להפיק תעודת החזרה שתבצע תנועת מלאי נגדית שתאפס את הפעולה של תעודת המשלוח.

בתמונה משמאל: ת' החזרה שהאסמכתה שלה היא תעודת משלוח, כאשר כל הסחורה שבת' המשלוח הוחזרה.

הערה: כמובן שבמקרים רבים יכול להיות שתוחזר רק חלק מהסחורה שסופקה במקור.

הערה נוספת: המרת תעודת משלוח לתעודת החזרה דרך מסך ניהול מסמכים היא הדרך הנכונה והמהירה ביותר להפיק תעודת החזרה כנגד תעודת משלוח.

פעולת ההמרה:

  • מקילה על הפקת התעודה מכיוון שפרטי תעודת המשלוח מועתקים למסך הפקת ת' ההחזרה.
  • מקשרת בין המסמכים (באמצעות הגדרת ת' המשלוח כאסמכתה לת' ההחזרה)
  • סוגרת באופן אוטומטי את תעודת המשלוח.
כמובן שתוך פעולת ההמרה מקבלים מסך רגיל של יצירת מסמך

 

תעודת החזרה
ת' החזרה הנסמכת על ת' המשלוח שלמטה