תעודת החזרה

מדריך למשתמש-לינט

ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט “מכירות” שבתפריט הראשי->כפתור “תעודת החזרה”.