אישור ניהול תקין לעמותה

אנחנו חיים בתקופה שבה יש לעמותות כוח עולה בכל הקשור לדאגה לתחומים שונים בישראל, מחברה וכלכלה ועד ביטחון. עמותות הן צורת התארגנות לגיטימית למטרות שונות שמאושרות על ידי רשם העמותות, ועליהן להירשם אצלו כחוק ולקבל ממנו אישור ניהול תקין לעמותות.

חשיבות אישור ניהול תקין שנתי כזה היא גדולה. מלבד העמידה בתנאי החוק שבלעדיו לא תוכל להתקיים העמותה ללא סנקציות משפטיות, כל עמותה נשענת על כספי תורמים שלה שאינם מוכנים לנתב אליה משאבים וכספים שונים לשום מטרה, נאצלת ככל אשר תהיה, ללא אישור ניהול תקין שמחייב החוק. כך, יוכלו לדעת שיש את כל המסמכים הנדרשים, פיקוח מוחלט ובקרה על הכספים הזורמים אליה וממנה על ידי רואה חשבון ועורך דין. כך יידעו גם שהכספים יצאו למטרות הנכונות ויוכלו למשוך עוד תורמים לצורך זה.

למה נולד הצורך באישור ניהול תקין?

הנורמות החדשות לניהול עמותות החלו בשנת 1995 בגלל רשם עמותות שהתעקש להשליט סדר וארגון בעולם זה משום הן החלו להתרבות ולהפוך לכוח כלכלי משמעותי בתחומן. מי שאינו מצליח להשיג לעמותה שלו אישור נאלץ להסביר את החשד לכך שאולי אין ניהול תקין לעמותה זו ולכן או שהוא עלול לעמוד בפני הליכים משפטיים, או שיאבד את תמיכת הציבור והתורמים שלו.

אישור ניהול תקין לעמותות נחוץ גם כדי למנוע ניצול לרעה על ידי עברייני צווארון לבן כדי להלבין כספים מבלי שיעקבו אחריהם. הבעיה הגדולה הייתה אכיפת החוק על עמותות משום שלא היו צריכות לתת דין וחשבון עד אותה תקופה והיה צורך לסמוך על כוונותיהן הטובות ועל מקצועיות המנהלים שלהן.

כספי מדינה לעמותות

מכיוון שכספי מדינה מועברים לעמותות שנהנות מתמיכה זו, היה צורך להסדיר את הרגולציה עליהן כך שיוכלו לעקוב אחרי הכספים האלה ולוודא שהם מגיעים למטרות שלהן נועדו ולא לחלוקת כספים והטבות לחברי הנהלה. כך נולד אישור ניהול תקין לעמותה שחייבת להציג אותו למבקשים זאת בגלוי.

האישור ניתן משום כך לכל עמותה שעוברת פיקוח ובקרה של אנשי המקצוע שאמונים על כך וחייבים לדווח על הכספים שלה מדי שנה. היום גם נהוג להציג את דו”חות הכספים ואת האישורים המתאימים באתר העמותה, כך יודעים התורמים והפונים אליה כדי לקבל את שירותיה שמדובר בעמותה חוקית שמנוהלת בצורה תקינה. המדינה אינה יכולה להעביר חוקית כספים לעמותות ללא אישור ניהול כזה ולכן זו סיבה נוספת להקפיד על כך.

ניהול תקין מבטיח פעילות ענפה

אישור כזה מתקבל אצל עמותה כאשר היא מגישה את המסמכים המוכיחים את הניהול התקין שלה. היא מחויבת להגיש פרוטוקול ישיבה שנתית של האסיפה הכללית, דו”ח רואה חשבון ועוד מסמכים כנדרש. כאשר ההתנהלות אינה תקינה הרשם יכול לדרוש מהעמותה הסברים ואף לבדוק מה קורה בה ולאן מזרימים את הכספים שהיו בקופתה.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה