יצוא קובץ אחיד מלינט

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

יתן להגיע למסך זה דרך תפריט "מסים" שבתפריט הראשי->כפתור "יצוא לקובץ אחיד".

הערה: החל משנת 2008 רשות המסים מחייבת את כל בתי התוכנה לפתח את תוכניותיהם כך, שיהיו מסוגלים לייצא את כל החומר הקשור לניהול ספרים, לקבצים שהם בעלי מבנה אחיד ומוכתב מראש על ידי הרשות. ייתכן כי תדרש מעת לעת -על פי דרישת רשות המסים- להעביר לרשות את כל החומר בתוכנה בעזרת קבצים אלה. על כן, גם לתוכנת לינט הנהלת חשבונות יש ממשק ליצוא קובץ במבנה אחיד כאמור.

הפעלת ממשק היצוא:

 

עם הכניסה למסך, מוצגים שני שדות תאריכים בהם בוחרים את טווח תאריך ההתחלה ותאריך הסיום שבתוכו מעונינים להפיק קבצים במבנה אחיד. לאחר בחירת טווח התאריכים יש ללחוץ על כפתור "צור". בתהליך ההפקה נוצרים שני קבצים והם זמינים להורדה באמצעות

נשני קישורים :

קישור לקובץ: bkmvdata.txt
קישור לקובץ: ini.txt

בנוסף, מוצג המידע המופיע למטה, הכולל: הודעה על ביצוע מוצלח של יצוא לקובץ אחיד, פרטי העסק, וסיכום טבלאי של כמות תנועות הנה"ח, כמות כרטסות הנה"ח וכו' שהקובץ האחיד מכיל. ניתן להדפיס דוח זה באמצעות לחיצה על כפתור "הדפס" בתפריט הפעולות הצדי ולצרפו למשלוח הקבצים ו/או לאחסן את הדוח המודפס בספרי העסק על מנת שישמש כאסמכתא להפקת הקבצים. להלן דוגמת פלט של ייצוא קובץ אחיד:

הפקת קבצים במבנה אחיד עבור:

מספר ח"פ/ע"מ של העסק: XXXXXXXXX

שם בית העסק: חברה לניסיון בע"מ

ביצוע ממשק פתוח הסתיים בהצלחה

הקבצים ניתנים להורדה בקישורים להלן: ini.txtbkmvdata.txt

מתאריך: 2015-02-04 עד תאריך: 2015-09-17

פרטי סך סוגי הרשומות בקובץ bkmvdata.txt:

מציג 1-6 מתוך 6 רשומות.

 

 
מזההשםCount
B110חשבון בהנהח93
M100פריט מלאי23
B100תנועת הנהח751
C100כותרת מסמך334
D110פריט מסמך375
D120פריט קבלה82

המידע הופק באמצעות: Linet 3.2

מספר תעודת רישום: 179404

תאריך ושעת הפקת קבצים במבנה אחיד: 19/09/2015 09:19:42

הפקת קבצים במבנה אחיד עבור:

מספר ח"פ/ע"מ של העסק: 0699245691

שם בית העסק: אסרף שרותי רכב

מתאריך: 2015-02-04 עד תאריך: 2015-09-17

מציג 1-10 מתוך 10 רשומות.

 

 
מזההשםCountסכום
200תעודת משלוח2913125
300חשבונית עסקה2313148
100הזמנת מכירות22536
305חשבונית מס13197087.4
320חשבונית מס-קבלה227430.95
400קבלה7469905.2
830ת. העברה בין מחסנים00.00
210תעודת החזרה172056
330חשבונית זיכוי172056
405קבלה לתרומה9898

המידע הופק באמצעות: Linet 3.2

מספר תעודת רישום: 179404

תאריך ושעת הפקת קבצים במבנה אחיד: 19/09/2015 09:19:42

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב .