יצוא קובץ אחיד מלינט

מדריך למשתמש-לינט

ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט “מסים” שבתפריט הראשי->כפתור “יצוא קובץ אחיד”.

הערה: החל משנת 2008 רשות המסים מחייבת את כל בתי התוכנה לפתח את תוכניותיהם כך, שיהיו מסוגלים לייצא את כל החומר הקשור לניהול ספרים, לקבצים שהם בעלי מבנה אחיד ומוכתב מראש על ידי הרשות. ייתכן כי תדרש מעת לעת -על פי דרישת רשות המסים- להעביר לרשות את כל החומר בתוכנה בעזרת קבצים אלה. על כן, גם לתוכנת לינט הנהלת חשבונות יש ממשק ליצוא קובץ במבנה אחיד כאמור.

הפעלת ממשק היצוא:

עם הכניסה למסך, מוצגים שני שדות תאריכים בהם בוחרים את טווח תאריך ההתחלה ותאריך הסיום שבתוכו מעונינים להפיק קבצים במבנה אחיד. לאחר בחירת טווח התאריכים יש ללחוץ על כפתור “צור”. בתהליך ההפקה נוצרים שני קבצים והם זמינים להורדה באמצעות שני קישורים :

קישור לקובץ: bkmvdata.txt
קישור לקובץ: ini.txt

בנוסף, מוצג המידע המופיע למטה, הכולל: הודעה על ביצוע מוצלח של יצוא קבצים אחידים, פרטי העסק, וסיכום טבלאי של כמות תנועות הנה”ח, כמות כרטסות הנה”ח וכו’ שהקובץ האחיד מכיל. ניתן להדפיס דוח זה באמצעות לחיצה על כפתור “הדפס” בתפריט הפעולות הצדי ולצרפו למשלוח הקבצים ו/או לאחסן את הדוח המודפס בספרי העסק על מנת שישמש כאסמכתא להפקת הקבצים. להלן דוגמת פלט של ייצוא קובץ אחיד:

הפקת קבצים במבנה אחיד עבור:

מספר ח”פ/ע”מ של העסק: XXXXXXXXX

שם בית העסק: חברה לניסיון בע”מ

ביצוע ממשק פתוח הסתיים בהצלחה

הקבצים ניתנים להורדה בקישורים להלן: ini.txt, bkmvdata.txt

מתאריך: 2015-02-04 עד תאריך: 2015-09-17

פרטי סך סוגי הרשומות בקובץ bkmvdata.txt:

מציג 1-6 מתוך 6 רשומות.

 

 

מזהה שם Count
B110 חשבון בהנהח 93
M100 פריט מלאי 23
B100 תנועת הנהח 751
C100 כותרת מסמך 334
D110 פריט מסמך 375
D120 פריט קבלה 82

המידע הופק באמצעות: Linet 3.2

מספר תעודת רישום: 179404

תאריך ושעת הפקת קבצים במבנה אחיד: 19/09/2015 09:19:42

הפקת קבצים במבנה אחיד עבור:

מספר ח”פ/ע”מ של העסק: 0699245691

שם בית העסק: אסרף שרותי רכב

מתאריך: 2015-02-04 עד תאריך: 2015-09-17

מציג 1-10 מתוך 10 רשומות.

 

 

מזהה שם Count סכום
200 תעודת משלוח 29 13125
300 חשבונית עסקה 23 13148
100 הזמנת מכירות 2 2536
305 חשבונית מס 131 97087.4
320 חשבונית מס-קבלה 22 7430.95
400 קבלה 74 69905.2
830 ת. העברה בין מחסנים 0 0.00
210 תעודת החזרה 17 2056
330 חשבונית זיכוי 17 2056
405 קבלה לתרומה 9 898

המידע הופק באמצעות: Linet 3.2

מספר תעודת רישום: 179404

תאריך ושעת הפקת קבצים במבנה אחיד: 19/09/2015 09:19:42

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב .

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה