ניהול מחסנים WMS

מדריך למשתמש-לינט

תפריט
לינט היא תוכנת ניהול מחסנים WMS ו- (Warehouse management system) בהתהוות.
קיימים כרגע המרכיבים הבאים במערכת:
 
ניהול מחסנים WMS כולל את המרכיבים הבאים כרגע:
  • ניהול ריבוי מחסנים: תיעוד תנועות מלאי בין המחסנים לבין עצמם מאפשר את לדעת באיזה מחסן נמצאת סחורה מסוימת בזמן אמת וגם בכל נקודת זמן בעבר.
  • לתוכנה יכולת ניהול איתורים (מיקומים) וכך לתעד מיקום מדויק של הפריט ואיתורו היעיל בתוך המחסן. האיתור מתבצע בשלשה ממדים:

    • שורת מדפים
    • טור מדפים 
    • מדף

 

ניתן להגיע למסך ניהול מחסנים דרך תפריט "מלאי" שבתפריט הראשי-> כפתור "מחסנים".
ניתן במסך זה להוסיף מחסנים מוגדרים למערכת, לצפות ברשימת המחסנים הקיימים ופרטיהם וכן גם לערוך ואותם.
תוכנת הנה"ח לינט מגדירה חשבון מחסן אחד בעת התקנתה הראשונית והוא מחסן "ראשי"

תפריט ראשי ימני -> מלאי -> מחסנים -> צור מחסן

ניהול מלאי
קורא ברקוד-לייזר-לעמדת קופה ממוחשבת
נא ראו חומר קשור נוסף על:

 

פירוט והסבר לשדות שממלאים

מזהה – ספרור אוטומטי
שם – להקליד שם למחסן (שדה חובה)*
קטגוריה – לבחור בקטגוריה אם מעוניינים לשייך את המחסן לקבוצת מחסנים מסוימת (רשימת קטגוריות המחסנים היא דינמית וניתנת לעריכה מתוך רשימת קטגוריות אשר הוגדרו לחשבונות מסוג "מחסנים" במסך קטגוריות חשבונות: תפריט ראשי-> חשבונות-> קטגוריות-> צור חדש-> לקרוא לקטגוריה בשם-> לבחור שהוקטגוריה תחול על מחסנים-> לשמור)
חשבון אב – לא רלוונטי

צור