חריגות מלאי מינימום/מקסימום

קודם כל כמה הערות חשובות:

1.אפשר להגדיר מדיניות הגבלת כמות מקסימום/מינימום לפריט, גם ברמת כלל העסק, גם ברמת ברמת מחסן בודד (אפשרי הגבלה נפרדת לכל מחסן) ואפילו ברמת מיקום ספציפי במחסן (מערכת ניהול המלאי בלינט יכולה לנהל מיקומים).

2. חריגות מכמויות המקסימום/המינימום מוצגות בדוח חריגות מלאי, שם גם אפשר בקלות לסמן פריטים שחרגו מהכמויות וליצור מהן הזמנת רכש ב-2 קליקים (!!).

3. אפשר לקבל התראות במייל ובסמס לחריגות מלאי (סמס-מותנה ברכישת חבילת הודעות), אם מבקשים מאתנו להגדיר זאת ומצרפים לבקשה כתובת מייל אחת בלבד ו/או מספר טלפון אחד בלבד לקבלת התראות כאלה. בברירת מחדל לא יוצאות התראות כאלה.

היכן מגדירים הגבלת מינ’/מקס’ לפריט?

אופציה א’: בהגדרות הפריט

ניגש אל: מסך ניהול פריטים->עריכת פריט->לשונית נתוני מלאי->כפתור “צור הגבלת מלאי”

אופציה ב’: במסך דוח חריגות מלאי

ניגש לתפריט ימני עיקרי->דוחות->חריגות מלאי->כפתור “צור הגבלת מלאי”

הכרת מסך יצירת הגבלת מלאי

שדה 1. בוחרים את הפריט עליו תחול ההגבלה

שדה 2. בוחרים מחסן בו תחול ההגבלה (משאירים על MAIN במידה ומעוניינים שההגבלה תחול על כלל המחסנים)

שדה 3. בוחרים מיקום בו תחול ההגבלה (משאירים על MAIN במידה ומעוניינים שההגבלה תחול על כלל המיקומים במחסן)

שדה 4. בוחרים כמות מינימום (משאירים על 0 במידה ואדישים לכמות מינימום)

שדה 5. בוחרים כמות מקסימום (משאירים על 0 במידה ואדישים לכמות מקסימום)

שדה 6. לוחצים על כפתור “צור” לשמירת ההגבלה.

דוח חריגות מלאי

בדוח חריגות מלאי יופיעו כל החריגות. נא תשומת לבך: אם אותו מוצר חרג מהכמויות שהוגדרו לו בשני מחסנים ויותר, יופיעו ברשימה שתי שורות המכילות את המוצר.

אם החריגה היא במחסן מסוים יופיעו מספר מזהה ושם המחסן בו התרחשה החריגה. במידה והחריגה היא כללית (בכלל העסק) שם המחסן ויהיה ריק ומזהה המחסן יהיה 0. כנ”ל לגבי מיקום במחסן.

התראות חריגת מלאי במייל/בסמס

בברירת מחדל המערכת אינה שולחת התראות במייל ובסמס.

על מנת לקבל התראות כאלה יש לשלוח לתמיכה בקשה עם כתובת מייל אחת ו/או מספר טלפון אחד לקבלת ההתראות. אין אפשרות לשלוח התראות אל כתובות מרובות/מספרי טלפון מרובים.
קבלת התראות סמס תתאפשר לאחר רכישת חבילת סמס.

הפיכת חריגות להזמנת רכש בקלות

קל מאוד להשלים את החסר: מסמנים את כל הפריטים שרוצים להזמין מספק מסוים, לוחצים על כפתור הזמנת רכש. נגיע למסך יצירת הזמנת רכש ובו מופיעים כל הפריטים שסימנו. כמויות הפריטים שיופיעו יהיו בברירת השלמה לכמות המינימום. עורכים את מה שצריכים/רוצים (כולל כמויות), מפיקים ושולחים במייל לספק.

אופציה א’: הגדרות פריט
אופציה ב’: דוח חריגות מלאי
מסך יצירת הגבלת מלאי
מסך דוח חריגות מלאי
נוסח התראת חריגת מלאי המתקבלת במייל/בסמס
הפיכת חריגות מלאי להזמנת רכש בשני קליקים

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה