התאמות כרטסת

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "התאמות"->כפתור "התאמת כרטסת".

המסך מאפשר לבחור כרטסת חשבון לצורך ביצוע התאמות בו. הבחירה מתבצעת על ידי הקלדת שמו או חלק משמו של החשבון. ניתן לחפש כאן חשבון כלשהו לביצוע התאמות. לאחר בחירת שם החשבון מתוך רשימת השמות העולה על ידי הקלקה עליו, יש ללחוץ על כפתור "בחר".

יוצג מסך חדש ובו שתי טבלאות. כאשר, בצד ימין תנועות החובה בחשבון, ובצדה השמאלי של הטבלה תנועות הזכות בחשבון. כל שורה בשתי הטבלאות מייצגת תנועה ובטור הימני של כל אחת מהן תיבות בחירה המיועדות לסימון מציאת התאמה. יש להתאים בין תנועות בסכומים זהים או דומים על ידי סימון תיבת סימון ההתאמה כאשר כל סימון בטבלה אחת מלווה בסימון סכום זהה בטבלה השניה.

בראש הטבלה

סימון באחד מצידי הטבלה ישנה את סה"כ הסכומים המותאמים. בסיום התאמת כל הסכומים הזהים יש ללחוץ על כפתור "התאם". אם סכום הסה"כ בשתי הטבלאות זהה, ההתאמה תתקבל והתוצאה תהיה שהסכומים שכבר הותאמו, לא יופיעו יותר בהתאמות הבאות שיתבצעו בעתיד בכרטסת. אם הסה"כ בשתי הטבלאות לא יהיה זהה, תתקבל הודעת שגיאה במסך הבא "התאמה לא מאוזנת, לחץ על חזור על מנת לתקן את השגיאה" .לחיצה על כפתור "חזור" תחזיר אותנו חזרה למסך ההתאמות.

סכומים שלא סומנו ימשיכו להופיע בטבלה ויופיעו גם בהתאמות הבאות שיתבצעו בעתיד עד לאיזונן.

 

התאמת כרטסת