התאמות כרטיסים

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה, ניתן להגיע דרך תפריט “התאמות”->כפתור “התאמת כרטיסים”.

המסך נפתח כאשר ישנה אפשרות לבחור חשבון להתאמת הכרטסת שלו. הבחירה מתבצעת על ידי הקלדת שמו או חלק משמו של החשבון. ניתן לחפש כאן חשבון לקוח וגם חשבון ספק. לאחר בחירת שם החשבון מתוך רשימת השמות העולה על ידי הקלקה עליו, יש ללחוץ על כפתור “בחר”.

יוצג מסך חדש ובו שתי טבלאות. כאשר, בצד ימין טבלת תנועות החובה בחשבון, ובטבלה בצד שמאל תנועות זכות. כל שורה בשתי הטבלאות מייצגת תנועה ובטור הימני של כל אחת מהן תיבות בחירה המיועדות לסימון מציאת התאמה. יש להתאים בין תנועות בסכומים זהים או דומים על ידי סימון תיבת סימון ההתאמה כאשר כל סימון בטבלה אחת מלווה בסימון סכום זהה בטבלה השניה. כל סימון באחת מהטבלאות ישנה את סה”כ הסכומים המותאמים בה בתחתית הטבלה. בסיום התאמת כל הסכומים הזהים יש ללחוץ על כפתור “התאם”. אם סכום הסה”כ בשתי הטבלאות זהה, ההתאמה תתקבל והתוצאה תהיה שהסכומים שכבר הותאמו, לא יופיעו יותר בהתאמות הבאות שיתבצעו בעתיד בכרטסת. אם הסה”כ בשתי הטבלאות לא יהיה זהה, תתקבל הודעת שגיאה במסך הבא “התאמה לא מאוזנת, לחץ על חזור על מנת לתקן את השגיאה” .לחיצה על כפתור “חזור” תחזיר אותנו חזרה למסך ההתאמות.

סכומים שלא סומנו ימשיכו להופיע בטבלה ויופיעו גם בהתאמות הבאות שיתבצעו בעתיד עד לאיזונן.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה