התאמת בנקים

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “התאמות” שבתפריט הראשי->כפתור “התאמת בנקים”.

אם פתיחת המסך, מוצגת רשימת חשבונות הבנק שהוגדרו על ידך בתוכנה. בחירת חשבון בנק לביצוע התאמה מתבצעת על ידי סימון חשבון הבנק בתיבת הבחירה שליד שם החשבון. לחיצה על כפתור “הצג” תציג את החשבון שבחרנו בשתי טבלאות כאשר מימין מופיעה טבלת נתוני החשבון שהם תוצאת הצטברות הנתונים בחשבון הבנק שבתוכנה, ומשמאל טבלת נתוני הבנק, כפי שנקלטו מדפי הבנק שקיבלנו מהבנק שלנו. בין אם זה באופן אוטומאטי על ידי ייבוא קובץ, ובין אם הקליטה בוצעה על ידי הקלדה ידנית של הנתונים.

ההתאמה מתבצעת על ידי איתור תנועות זהות לפי תאריך וסכום, כלומר יש להשוות בין שתי הטבלאות ולאתר תנועות שיום ביצוען וסכומיהן זהים בשתי הטבלאות. יש להתאים בין תנועות בסכומים זהים על ידי סימון תיבת הסימון שליד שורת התנועה שבטור הימני בכל אחת מהטבלאות, כאשר כל סימון בטבלה אחת מלווה בסימון סכום זהה בטבלה האחרת. כל סימון באחת מהטבלאות ישנה את סה”כ הסכומים המותאמים בה בתחתית הטבלה. בסיום הסימונים לחץ על כפתור ה”התאמה”. אם סכום הסה”כ בשתי הטבלאות זהה, ההתאמה תתקבל והתוצאה תהיה שהסכומים שכבר הותאמו, לא יופיעו יותר בהתאמות הבאות שיתבצעו בעתיד בחשבון בנק זה. אם הסה”כ בשתי הטבלאות לא יהיה זהה, תתקבל הודעת שגיאה במסך הבא: “התאמה לא מאוזנת, לחץ על חזור על מנת לתקן את השגיאה” .לחיצה על כפתור “חזור” תחזיר אותנו חזרה למסך ההתאמות.

תנועות אשר לא הותאמו יישארו בטבלאות ויופיעו בהתאמות הבאות בעתיד עד לאיזונן.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה