קבלה

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה מגיעים דרך תפריט “קופה” שבתפריט הראשי->כפתור “קבלה”.

בחירת לקוח:

בחירת לקוח מתבצעת בשדה “חשבון”. הקלדת שמו המלא או אף הקלדת חלק ממנו תעלה את רשימת כל הלקוחות המכילים את האותיות המוקלדות ובכך מאפשר חיפוש מהיר ויעיל של הלקוח שאנחנו מעונינים להפיק עבורו את המסמך.

בחירת שם הלקוח הרלוונטי מתוך רשימת האינדקס שעולה כתוצאה מהקלדה כנ”ל, תציב את שם הלקוח בשדה “חשבון”, ובמידה ופרטיו רשומים במערכת תציב אותם בשדות המתאימים., פרטים כגון: כתובת, עיר, מיקוד, מס’ עוסק מורשה וכדומה.

במידה והלקוח שאנחנו מעונינים להפיק את המסמך עבורו אינו קיים במערכת, ניתן בצורה נוחה לעבור אל מסך יצירת לקוח חדש בתוכנה על ידי לחיצה על הקישור “לקוח חדש”. עם סיום הגדרת לקוח חדש -על ידי לחיצה על כפתור “עדכן”- נחזור אוטומאטית לדף יצירת המסמך כאשר כל הבחירות הקודמות נמצאות שם. כלומר, למשל, אם לפני ה”קפיצה” למסך יצירת לקוח בחרנו כבר פריטים במסמך הם יופיעו שם למרות שלכאורה הגענו למסך זה מחדש אחרי שהיינו במסך אחר.

ניתן לבחור אמצעי תשלום מבין ארבע האפשרויות:

1. מזומן: באפשרות זו אין פרטים נוספים להזין למעט סכום המזומנים ששולם.

2. צ’ק: באפשרות זו יש למלא את כל הפרטים: מס’ צ’ק, קוד בנק, מס’ חשבון הבנק,מספר הסניף, תאריך פרעון וסכום הצ’ק.

3. כרטיס אשראי: באפשרות זו יש לבחור חברת אשראי, מס’ כרטיס אשראי, תוקף (בשדה תאריך).בעתיד הקרוב תהיה אפשרות לחיבור למרכז סליקה ע”ג האינטרנט ואז ניתן יהיה גם לסלוק את הכרטיס ממסך זה.

העברה בנקאית: יש לרשום את פרטי החשבון של המשלם, תאריך העברה וסכום בדיוק כמו ברישום צ’ק.

הפקת המסמך: תתבצע באמצעות כפתור “הפק” בתחתית המסך. המסך הבא יציג את המסמך כפי שהוא יודפס, לעיון ולבדיקה לפני הדפסה. לחיצה על כפתור מסך קודם בדפדפן תחזיר אותנו למסך הקודם לתיקון טעויות, במידה והיו. במידה והמסמך משביע את רצוננו יש ללחוץ על כפתור “צור והדפס” בתחתית המסך. שים לב!: ניתן להדפיס רק עותק אחד בעל כותרת “מקור”. כל הדפסה נוספת תפיק מסמך בעל כותרת “העתק” כחוק. אם ישנן טעויות במסמך לאחר סיום הדפסתו ראה את דף העזרה הנוגע לתיקון טעויות בהנהלת חשבונות.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה