דוח תנועות יומן

מדריך למשתמש-לינט

למסך דוח תנועות יומן ניתן להגיע דרך התפריט העיקרי->דוחות->תנועות יומן.

דוח תנועות יומן מציג את כל תנועות הזכות והחובה שנוצרות במערכת כתוצאה מפקודות יומן שנוצרות אוטומטית כאשר:

 • מפיקים חשבוניות וקבלות
 • מבצעים רישומי הוצאה למיניהם
 • רישומי תשלומים למיניהם,
 • פקודות יומן ידניות
 • רישום הפקדות בנק.

בקצרה, זה הדוח ממנו ניתן לקבל את התשובה המקיפה ביותר לכל שאלה בנוגע להתרחשויות החשבונאיות במערכת.

אפשר לחפש תנועות בדוח ולמיין אותו כמו בכל טבלת נתונים אחרת במערכת.

מה זה פקודת יומן ומה היא תנועת יומן?

כל פקודת יומן מכילה מספר תנועות יומן כאשר כל אחת מתנועות היומן הכלולות בפקודה אחת יכולה להיות זכות או חובה. במילים אחרות, תנועת יומן אינה יכולה להיות גם חובה וגם זכות.

סך כל תנועות היומן הכלולות בכל פקודת יומן חייב להיות 0. כלומר, פקודת יומן חייבת להיות מאוזנת.

לדוגמה:

נניח שהפקנו חשבונית בעקבות מכירת מטאטא (מוצר שחייב במע”מ) ללקוח יוסי לוי. הפקת החשבונית עבור יוסי לוי תיצור אוטומטית פקודת יומן. בפקודת היומן שתיווצר אוטומטית, יהיו כלולות לפחות 3 ולפעמים גם 4 תנועות יומן:

 1. חובה חשבון לקוח (יוסי לוי)
 2. זכות חשבון הכנסות (מכירת מוצרים בארץ)
 3. זכות חשבון מע”מ (מע”מ עסקאות)
 4. זכות או חובה* חשבון עיגול אגורות. תלוי: אם סכום האגורות שבסה”כ מסמך גדול מ-50, תתבצע תנועת חובה, ואם סכום האגורות קטן או שווה מ-50, תתבצע תנועת זכות לחשבון עיגול אגורות.

* תנועה כלפי חשבון עיגול אגורות לא תתקיים תמיד, אלא רק בהתמלא שני תנאים במצטבר:

 • בתנאי שסה”כ מסמך כולל אגורות.
 • בתנאי שעיגול אגורות הוגדר במערכת.
פעולות סטורנו

במסך זה ניתן לבצע פעולות סטורנו (ביטול תנועה חשבונאית על ידי ביצוע תנועה הפוכה) בקלות. תנועת סטורנו ניתן לבצע כנגד תנועות יומן שנוצרו כתוצאה מפעולות רישום הוצאה, רישום תשלום, פקודות ידניות וכדומה. אין אפשרות לבצע פעולת סטורנו לפקודות יומן שנוצרו בעקבות הפקת מסמכים חשבונאיים. מסמכים כאלה, כגון חשבוניות וקבלות, ניתן לבטל אך ורק באמצעות מסמכים נגדיים (ראה הדרכה בנושא ביטול מסמכים כאן).

ביצוע פעולת סטורנו מתבצע פשוט על ידי הקלקה על X אדום המופיע בשורת הפקודה הרלוונטית, ולאחר אישור חלונית האזהרה לפני הפעולה.

ה-X האדום לביצוע פעולת סטורנו לא יופיע בשורות פקודות היומן שבהן אסור לבצע פעולת סטורנו. לאחר ביצוע פעולת סטורנו, תופיע ביומן פקודה חדשה, שתציג את תנועות היומן החדשות שפעולת הסטורנו ביצעה במערכת.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה