דוח לקוחות חייבים

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט עיקרי ימני->”דוחות”->כפתור “דוח לקוחות חייבים”

דוח לקוחות חייבים מכיל חוב שנובע משני מקורות:

  • מתנועות הנהלת חשבונות (יתרה שלילית בכרטסת לקוח)
  • חוב שנובע מחשבוניות עסקה שכידוע אינן מבצעות תנועות יומן חשבונאיות ואין להן חבות מס, אך הן משמשות כמכתב לדרישת תשלום אל לקוח.

הדוח הוא טבלה פשוטה בעלת שישה טורים:

  1. שמות הלקוחות בטור הימני, (כאשר השם הוא קישור לכרטסת לקוח).
  2. טלפון לקוח (להקל על גביית החוב)
  3. מייל לקוח (להקל על גביית החוב)
  4. יתרת החשבון כפי שהיא מופיעה בכרטסת הנהלת חשבונות
  5. יתרת חוב שנובע מחשבוניות עסקה
  6. סה”כ חוב לחשבון הנובע מתנועות בכרטסת + סה”כ חוב שנובע מחשבוניות עסקה

דוח משלים לדוח זה יכול להיות דוח גיול חובות שמשקף לא רק את סכומי החוב אלא גם את ימי החריגה מתנאי התשלום במידה וקיימים.

 

דוח חובות לקוחות מכבידים על העסק

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה