{
  זיהוי מנוי לינט למדריך יצירת מזהה+מפתח "login_id": "_ldwmL_ffffffAZhtzXfM_Q2mbIa4a",
  אימות מנוי לינט למדריך יצירת מזהה+מפתח "login_hash": "2PUxdORffffffTB02MykOvpaX7bD",
  מזהה חברה במנוי לינט למדריך לאיתור מזהה לחברה "login_company": "2",
  האם לשלוח את המסמך במייל? "sendmail": 1,
  סוג מסמך לפי מספר מזהה(9 = חשבונית מס קבלה) לרשימת מזהי סוגי מסמכים "doctype": 9,
  מזהה חשבון לקוח (לקוחות שונים הוא 113 לצורך ביצוע עסקאות כלפי חשבון בלתי מזוהה) "account_id": "117",
  שם חשבון לקוח (להוסיף רק במקרה ששם הלקוח עבור מסמך זה שונה משם הלקוח של המזהה שצוין למעלה) "company": "אור לוי",
  כתובת לקוח "address": null,
  מס' ע"מ/ת"ז/ע"ר/ח"פ (מתבצעת ולידציה: המספר חייב להתאים לסטנדרט המספור הישראלי-או null) "vatnum": "454545345",
  מס' אסמכתא (מספר מסמך חיצוני שמשמש כאסמכתה למסמך הנוכחי) "refnum": "434234",
  מזהה מטבע במערכת עבור "currency_id": "ILS",
  הערות כלליות למסמך "comments": "user name: אור לוי, user phone: 564566, orderId: 6P9rs75",
  סטאטוס מסמך. לרשימת הסטטוסים "status": 2,
  
פתיחת המערך שעוסק בפרטי הפריטים שנמכרו במסמך "docDet": [ { מזהה פריט "item_id": 1, שם פריט (יכול להיות שונה משם ברירת המחדל במערכת) "name": "קולה זירו", תיאור פריט "description": "", כמות פריט (יכול להיות שלילי אבל לא =0) "qty": 1, מטבע מחיר פריט "currency_id": "ILS", האם מחיר פריט כולל מע"מ? "iItemWithVat": 1, מחיר פריט (מתבצעת ולידציה: המחיר חייב להיות חיובי-אם רוצים שסה"כ סכום שורת פריט תהיה שלילית, הדרך היחידה היא לציין כמות שלילית-בהחזר) "iItem": 0.01 }, {
שורת פריט נוספת "item_id": 1, "name": "קוקה קולה", "description": "", "qty": 1, "currency_id": "ILS", "iItemWithVat": 1, "iItem": 0.01 }, {
עוד שורת פריט
 "item_id": 1, "name": "סודה בטעמי פירו", "description": "", "qty": 1, "currency_id": "ILS", "iItemWithVat": 1, "iItem": 0.01 }, {
עוד שורת פריט "item_id": 1, "name": "מים מינרלים", "description": "", "qty": 1, "currency_id": "ILS", "iItemWithVat": 1, "iItem": 0.01 } ], תחילת המערך שעוסק בפרטי התשלום "docCheq": [ { מזהה סוג אמצעי התשלום לרשימת אמצעי התשלום "type": 3, "auth_number": "0000000", "last_4_digtis": "- - -", "currency_id": "ILS", "currency_rate": "1", "sum": 0.04, "doc_sum": 0.04, "line": 1 } ] }