תשלום לביטוח לאומי

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “קופה” שבתפריט הראשי->כפתור “תשלום לביטוח לאומי”.

מסך זה, ייעודו להזין לספר התקבולים והתשלומים את ההוצאות ששולמו כנגד שובר ביטוח לאומי.

אזור הזנת נתוני תשלום לביטוח לאומי מורכב מהשדות הבאים:

סכום: סכום התשלום.

אמצעי תשלום: לבחירה מתוך רשימה סגורה של אמצעי תשלום (צ’ק, העברה בנקאית, כ’ אשראי או מזומן).

אסמכתא: מס’ צ’ק, מס’ שובר אשראי, מספר אסמכתא של העברה בנקאית וכדומה.

פרטים: רצוי לרשום כנגד איזה שובר ביטוח לאומי התשלום מתבצע לפי חודש/ים.

תאריך: תאריך מסירת התשלום.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה