רישום הפקדה בבנק

מדריך למשתמש-לינט

ניתן להגיע למסך זה דרך תפריט ימני עיקרי->”קופה”->כפתור “הפקדות”.

במסך זה מופיעה רשימה טבלאית של כל התשלומים שהתקבלו מלקוחות בצ’קים ובמזומן. מקור המידע לרשימה זו הם התקבולים המופיעים בקבלות שהפקנו כנגד תשלומי לקוח. יש לבחור איזה מהתקבולים אנחנו מפקידים בהפקדה הנוכחית. הבחירה היא באמצעות סימון תיבת הבחירה בטור הימני ביותר שברשימה הטבלאית. בנוסף, בראש העמוד, יש לבחור את תאריך ההפקדה, חשבון הבנק בו בוצעה ההפקדה, והאסמכתא של הבנק לביצועה בשדות הבאים:

בנק: לבחירה מרשימה סגורה של בנקים המוגדרים בסוג חשבון בנקים.

תאריך הפקדה: התאריך בו בוצעה ההפקדה בבנק.

אסמכתא בבנק: מס’ סידורי של מסמך הבנק המאשר את ביצוע ההפקדה.

נא תשומת לבך! ייבוא דפי תנועות בנק או קליטה ידנית שלהם אינו בא במקום רישום קפדני של ההפקדות שאנו מבצעים, אלא בנוסף להם. זו בדיוק מטרתו של הרישום הכפול בחשבונאות דו-צידית ומהותו: להשוות (“התאמה” בלשון מקצועית) בין הרישומים שלנו לגבי המתרחש בחשבון הבנק לבין מה שהבנק רושם ברישומיו ומוסר לנו בתור דפי תנועות בחשבון.

שלב בחירת התקבולים ובחירת החשבון בו מפקידים

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה