אודות

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “תחזוקה” שבתפריט הראשי->כפתור “אודות”

מסך זה יציג את:

1. שם התוכנה (לינט תוכנה להנהלת חשבונות חופשית).

2. את מספר הגרסה הנוכחית של לינט

3. את מספר אישור רישום התוכנה ברשות המסים וקישור להורדת העתק אישור רישום זה למחשבך.

*פרשנות למבנה מספר גרסת התוכנה:

מבנה מספר הגרסה הוא: ספרה שלמה->נקודה עשרונית->שתי ספרות לאחר מכן. לדוגמא: גירסה 3.12

ספרה ראשונה לפני נקודה עשרונית מעידה על גרסה עיקרית לתוכנה. גרסה עיקרית בדרך כלל תכיל ריכוז של תיקוני באגים, שינויים בתוכנה שנדרשו על ידי רשות המסים, שיפור בביצועים והוספת תכונות חדשות. עדכון גרסה עיקרית הוא הכרחי מכיוון שהוא עשוי להכיל שינויים בתוכנה שנדרשו על ידי רשות המסים. אי ביצוע עדכון גרסה עיקרית יגרום לכך שהתוכנה שבשימושך לא תעמוד בדרישות תקינות ניהול ספרים ממוחשב של רשות המסים.

ספרה ראשונה לאחר נקודה עשרונית מעידה על על תת גרסה שפותחה על ידנו כתוצאה מדרישה של רשות המסים. שינוי בספרה זו למעשה אומר שהינך חייב/ת לבצע את העדכון אחרת גרסת לינט שבשימושך איננה חוקית יותר לשימוש בעיני רשות המסים.

ספרה שניה לאחר נקודה עשרונית מעידה על תת גרסה שפותחה על ידנו על מנת לתקן באגים, או על מנת להוסיף שיפורים מינוריים לתוכנה. לכן, במידה וספרה זו שונה, אין הכרח לעדכן את התוכנה.

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה