תוסף ניהול מעבדת שרות וקריאות שרות: פרוט יכולות ותכונות

תוסף ניהול מעבדת שרות מכיל את הרכיבים הבאים:

 

 • מסך רישום של המכשירים שבשרות על כל ההיסטוריה שלהם מרגע הרכישה ועד שהם יוצאים מכלל שימוש כאשר בדרך מתנהל רישום של כל העבודות שבוצעו בהם, כל התקלות שקרו וכל החלקים שהוחלפו. ניתן לרשום מכשירים בשרות בליווי הפרטים הבאים:

   • לאיזה לקוח שייך המכשיר
   • שם /דגם המכשיר

   • מספר סדרתי (סריאלי)

   • אמנת שרות (SLA-פרק הזמן שבו התחייבנו להגיע למתן שרות למכשיר)

   • תאריך רכישה

   • תאריך סיום אחריות

  בעתיד ניתן יהיה לרשום עוד פרטים באמצעות שדות מותאמים אישית.

 • מסך רישום קריאות שרות המכיל:

  • שיוך הקריאה לסוג קריאת שרות (סוגי הקריאות פתוחים לעריכה, מחיקה ויצירה. סוגי קריאות שרות לדוגמה: התקנה ראשונית, שדרוג, תחזוקה שוטפת, תיקון תקלה)

  • שיוך איש קשר של הלקוח לקריאה. עם אפשרות להקמה מהירה של איש קשר כזה מתוך מסך הרישום של קריאת השרות.

  • הקצאת הטיפול בקריאת השרות לאחד ממשתמשי התכנה או לקבלן חיצוני.

  • רישום תהליך התקדמות הטיפול בקריאת שרות על ידי שיוך למצבי טיפול מוגדרים מראש (מצבי הטיפול ניתנים לעריכה והגדרה. דוגמאות למצבי טיפול בקריאה: נפתחה קריאה, הוקצה טכנאי, החל טיפול, ממתינים לחלק וכדומה).

  • קריאת שרות אחת יכולה להיות מיועדת לטיפול במספר מכשירים בלתי מוגבל. במלים אחרות, המערכת תומכת ברישום תהליך טיפול במכשירים מרובים במסגרת מסך ניהול קריאת שרות אחת, יחד עם תיאור מילולי מפורט של הבעיה/הטיפול הנדרשים לכל אחד מהמכשירים בנפרד.

  • מתוך מסך ניהול קריאות שרות ניתן לצפות בהיסטורית הטיפולים של המכשיר/ים הכלול/ים בקריאה.

  • ניתן לבצע רישום של רכיבים וחלקים שסופקו/הוחלפו במהלך הטיפול בקריאה.

 

service man

 • בסיום הטיפול בקריאת השרות או במהלכה, ניתן להפיק את המסמכים הבאים:

  • טופס אישור עבודה, הכולל רשימת רכיבים שסופקו והטיפולים שבוצעו במכשירים השונים, מופק במהירות ויעילות בהתבסס על הרישום שבוצע בקריאת השרות תוך כדי הטיפול.

   • על טופס ביצוע העבודה ניתן להחתים את הלקוח ישירות על גבי מסך המגע של הסמארטפון, הטבלט או המחשב של הטכנאי המטפל (או של הלקוח).

   • ניתן לצרף קובץ לאישור העבודה לאחר סיום הפקתו, להוסיף הערה נסתרת מעיני הלקוח שגלויה רק למשתמשי התכנה ולקבוע לו מסמך פנימי כאסמכתא.

  • הצעת מחיר, כאשר בהצעה מופיעים הנתונים של קריאת השרות באופן אוטומטי (שם הלקוח וחלקים נדרשים להחלפה)

  • הזמנת עבודה, כאשר בהזמנה מופיעים הנתונים של קריאת השרות באופן אוטומטי (שם הלקוח וחלקים נדרשים להחלפה)

  • חשבונית מס, כאשר בחשבונית מופיעים הנתונים של קריאת השרות באופן אוטומטי (שם הלקוח וחלקים שסופקו/הוחלפו)

  • קריאת שרות נוספת להמשך טיפול, כאשר שם הלקוח והמכשירים לטיפול מועתקים אוטומטית למסך רישום קריאת השרות החדשה.

 • דוחות:

  • מסך דוח קריאות שרות: ניתן למיין את הדוח לפי מצב קריאה, שם לקוח, שם איש קשר של הלקוח, שם טכנאי מטפל, תאריך פתיחה, תאריך טיפול. כל הנתונים האלו מוצגים בדוח ובנוסף מופיעה גם כתובת המייל והטלפון של איש הקשר.

  • מסך דוח תקלות למכשירים: דוח שמציג את התקלות של המכשירים וניתן למיין אותו לפי מספר סדרתי, לפי לקוח, לפי המספר שלו אצל הלקוח, לפי מודל מכשיר, לפי סוג הקריאה, תאריך טיפול, תאריך פתיחת קריאה ולפי טקסט המופיע בתיאור התקלה (כל אחד ממיונים אלה לחוד או שילוב כלשהו שלהם)

 • ניהול סוגי קריאות שרות:

ניתן להוסיף, לערוך ולמחוק סוגי קריאות שרות. לדוגמה: ביקורת תקופתית, תקלה, פרויקט שדרוג, פרויקט הקמה וכדומה.

 • ניהול מצבי שרות (סטטוס) :

ניתן להוסיף, לערוך ולמחוק מצבי קריאות שרות. דוגמאות למצבי שרות: קריאה פתוחה, הוקצה טכנאי, החל טיפול, ממתינים לחלק, הסתיים הטיפול, סגורה.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה