קביעת שיעור המע”מ

מדריך למשתמש-לינט

שינויים בשיעור המע”מ שנקבעים על ידי ממשלת ישראל מעת לעת מעודכנים בתוכנה באופן מרכזי ואוטומטי על ידי מנהלי התוכנה כאשר למנויים אין כל שליטה על כך. המערכת זוכרת את מועדי שינוי שיעור המע”מ אחורה עד שנת 2012. וכאשר רושמים הוצאות או הכנסות לתקופות קודמות, המערכת יודעת באופן אוטומטי לחשב את שעור המע”מ שהיה נהוג באותה תקופה.

בברירת מחדל, כל פריט חדש שיוצרים מוגדר כחייב במע”מ ומחושב כך בכל מסמכי המכירות, אך ניתן לשנות זאת כאשר יש צורך בכך.

כאשר יש צורך להפיק מסמך הכולל פריטים פטורים ממע”מ, ניתן לעשות זאת בשלש שיטות:

 1. שיטה ראשונה: הגדרה ברמת הלקוח. יעיל ופשוט עבור מכירה ללקוח בחו”ל:

  • יש לקבוע בהגדרת הלקוח שמדינת כתובת הלקוח תהיה כל מדינה אחרת למעט מדינת ישראל. בחירת לקוח שהוגדר כך במסמך מכירות כלשהו תעקוף כל הגדרה אחרת ברמת הפריט ותפיק את המסמך כשהוא פטור ממע”מ ותשייך את ההכנסה לחשבון הכנסות “מכירות בחו”ל”
  • איך מגדירים? תפריט עיקרי->מכירות->ניהול לקוחות->איתור הלקוח ולחיצה על כפתור עריכה כתום בשורת הלקוח->כרטיסיית כתובת ואתר אינטרנט->שדה מדינה להגדיר מדינה שאינה ישראל->לשמור
 2. שיטה שניה: קביעת פטור ממע”מ ברמת הפריט. יעיל כאשר הפריט תמיד פטור ממע”מ (לדוגמא: ירקות ופירות).

  • יש לקבוע שפריט פטור ממע”מ ברמת הגדרת הפריט.  איך מגדירים?
  • ניגשים לתפריט הראשי->מלאי->פריטים->מאתרים את הפריט->לוחצים על עיפרון העריכה שבשורת הפריט הנבחר->בכרטיסיה “פרטים כספיים” קיים שדה “קטגוריית מע”מ לפריט”, יש לבחור בשדה זה “פטור ממע”מ”->לשמור שינויים.
  • בנוסף, באותו מסך , יש לבחור חשבון הכנסות מתאים (כגון מכירות בארץ פטורות ממע”מ או מכירת מוצרים בחו”ל) ולשמור שינויים. כעת, בכל פעם שנבחר פריט זה במסמך מכירות (חשבונית מס לדוגמה) הוא יחושב ויופיע במערכת כפטור ממע”מ.
 3. שיטה שלישית: קביעת פטור ממע”מ לשורת פריט במסמך, נותנת מענה יעיל כאשר יש צורך למכור את אותו הפריט פעם כפטור ממע”מ ופעם כחייב במע”מ.

  • בשיטה זו יש לקבוע ברמת שורת הפריט במסמך שהפריט פטור ממע”מ. בשיטה זו, החישוב האוטומטי במסמך מתנהג כאילו הוא פטור ממע”מ למרות שברמת הגדרת הפריט הוא מוגדר כחייב במע”מ.  איך מגדירים?:
  • קודם כל צריך להציג, במסך הפקת המסמך, שני שדות שבברירת מחדל אינם מוצגים: את שדה בחירת קטגוריית מע”מ ואת שדה בחירת חשבון ההכנסות. לפי ההוראות כאן
  • במסך הפקת המסמך יופיע כעת שדה “קטגוריית מע”מ לפריט” שלא היה שם קודם. יש לבחור ב”פטור ממע”מ”בשדה זה.
  • במסך יופיע גם שדה חשבון הכנסה. יש לבחור בשדה זה חשבון הכנסה מתאים שאינו חייב במע”מ לדוגמה: “מכירות פטורות ממע”מ בארץ”
  • בחירות אלה תגרומנה לכך שהמערכת תחשב את הפריט כאילו שהוא פטור ממע”מ במסמך זה בלבד, גם אם ברמת הגדרת הפריט נקבע שהוא חייב במע”מ.אם אתה בשוק של סופר-clone Replica Rolex, Super Clone Rolex הוא המקום ללכת אליו! האוסף הגדול ביותר של שעוני רולקס מזויפים באינטרנט!

הערה חשובה:

בשתי השיטות האחרונות, קביעת פריט בקטגוריית המס כפטור ממע”מ הוא תנאי הכרחי על מנת לפטור אותו ממע”מ אך לא מספיק. חייבים לקבוע חשבון הכנסות מתאים (מכירת שרותים לחו”ל, מכירת מוצר פטור ממע”מ וכד’) שיסביר לתוכנה מאיזו סיבה המכירה הזו פטורה ממע”מ על מנת שזה יוצג אחר כך בדוחות.

:

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה