מדריך למשתמש-לינט

תבניות דואל

במסך זה ניתן ליצור/לערוך ולנהל תבניות דוא”ל לשני סוגי אובייקטים בתוכנה:

  • תבניות דוא”ל עבור דפי סליקה ותשלום כנגד סוגי מסמכים שונים בכרטיס אשראי: קובע מה יהיה נוסח המייל שיישלח כאשר שולחים ללקוח מייל עם קישור לתשלום חשבונית/הצעת מחיר/הזמנת מכירות.יכולה להיות תבנית שונה עבור כל סוג מסמך בנפרד.
  • תבניות דוא”ל עבור סוגי מסמכים. קובע מה יהיה נוסח הטקסט כאשר שולחים מסמך ללקוח במייל ישירות מתוך מערכת לינט. ניתן לקבוע נוסח נפרד לכל סוג מסמך, אחד לכל סוג.

ניתן לקבוע בתבנית לאיזה כתובת (אחת בלבד) יישלח עותק גלוי ולאיזה כתובת (כנ”ל-כתובת אחת בלבד) יישלח עותק נסתר. ניתן לכתוב טקסט שיוצג בשדה “נושא” ולכתוב טקסט אחר שיוצג בשדה “תיאור” שהוא גוף המייל.

ניתן לקבוע תבנית נפרדת לכל שפה: אנגלית/עברית (לדוגמה: המסמך הופק באנגלית? התבנית שתיבחר אוטומטית תהיה התבנית שהוגדרה לאנגלית).

תבניות סמס/וואטסאפ

במסך זה ניתן ליצור/לערוך ולנהל תבניות סמס/וואטסאפ

  • עבור סוגי מסמכים:  ניתן לבוע תבנית במסך זה לכל סוג מסמך. אם, בנוסף להגדרה כאן, מגדירים גם בסוג המסמך עצמו (הגדרות->ניהול סוגי מסמכים->עריכת סוג מסמך רלונטי-> ותבניות דוא”ל עבור סוגי מסמכים. המטרה של התבניות הנ”ל היא להציג טקסט מוכן מראש עבור מסמכים ו/או חשבונות כאשר רוצים לשלוח מסמך שהופק במייל. ניתן לקבוע בתוכנה תבנית אחת בלבד לכול סוג של מסמך/חשבון.

משתנים לתבניות סמס/וואטסאפ/דואל (בשביל מה צריך אותם?)

בנוסף לטקסט הסטאטי, ניתן בתבניות המייל להזין משתנים (טקסט דינאמי שמייצג נתון מתוך התוכנה שמשתנה בהתאם למסמך/חשבון הרלוונטי שנבחר למשלוח במייל/בסמס). במיילים ניתן להזין משתנים גם בשדה “נושא” המייל וגם בשדה “תאור”.

משתנים יש להזין בין שני סימני %. משתנה לדוגמא:  %companyname%

דוגמא לשם הבהרה:

אם למשל ברצוננו ליצור תבנית מייל עבור מסמכים מסוג חשבונית שזה הנוסח שלו:

“שלום “שם לקוח

מצורפת חשבונית מספר “מס’ החשבונית” על סך “סה”כ כללי של סכום החשבונית” על רכישתך אצלנו

תודה שקנית אצלנו

מכירות מוצלחות בע”מ”

בתבנית הזו אנו מעוניינים ש:

1.      שם לקוחייצג את שם הלקוח שבחשבונית. לכן, המשתנה יהיה %company%

2.      מס’ החשבוניתייצג את מספר החשבונית ששולחים. לכן, המשתנה יהיה %docnum%

3.      סה”כ כללי של סכום החשבונית ייצג את סה”כ הסכום שבחשבונית. לכן, המשתנה יהיה %total%

לכן הנוסח של התבנית שנשמור יהיה :

שלום %company%

מצורפת חשבונית מספר %docnum%על סך%total% על רכישתך אצלנו

תודה שקנית אצלנו

מכירות מוצלחות בע”מ

כך , אוטומטית התוכנה תציב במשתנים את הנתונים הרלוונטיים מתוך המסמך שבחרנו לשלוח.

רשימת המשתנים האפשריים לתבניות סמס/דואל:

  • קישור לדף סליקה ע”מ לשלם כנגד מסמך בכ’ אשראי: (לבעלי מסוף אשראי בלבד): %docPayLink%
  • קישור למסמך: %docLink%
  •  שם הלקוח : %company%

·         מס’ ח”פ/ע”מ של הלקוח: %vatnum%

·         כתובת הלקוח : %address%

·         עיר הלקוח : %city%

·         מיקוד הלקוח : %zip%

·         תאריך הפקת המסמך : %issue_date%

·         תאריך ערך/תאריך לתשלום : %due_date%

·         סוג מטבע למסמך : %currency_id%

·         מזהה/מספר אסמכתא חיצונית : %refnum_ext%

·         מזהה המסמך המשמש כאסמכתא פנימית (לא מספר המסמך!!) : %refnum%

·         מספר המסמך : %docnum%

·         סה”כ סכום מסמך (כל המסמכים מלבד קבלה) : %total%

·         סה”כ סכום מסמך מסוג קבלה (כולל חלק הקבלה בחשבונית מס-קבלה) : %rcptsum%

·        תוכן הטקסט בהערה למסמך : %description%

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב .

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה