תבניות דואל

מדריך למשתמש-לינט

במסך זה ניתן ליצור ולנהל תבניות דוא”ל לשני סוגי אובייקטים בתוכנה: תבניות דוא”ל עבור סוגי חשבונות ותבניות דוא”ל עבור סוגי מסמכים. המטרה של התבניות הנ”ל היא להציג טקסט מוכן מראש עבור מסמכים ו/או חשבונות כאשר רוצים לשלוח מסמך שהופק במייל. ניתן לקבוע בתוכנה תבנית אחת בלבד לכול סוג של מסמך/חשבון.

ניתן לקבוע בתבנית לאיזה כתובת (אחת בלבד) יישלח עותק גלוי ולאיזה כתובת (כנ”ל-כתובת אחת בלבד) יישלח עותק נסתר. ניתן לכתוב טקסט שיוצג בשדה “נושא” ולכתוב טקסט אחר שיוצג בשדה “תיאור” שהוא גוף המייל.

משתנים לתבניות מייל:

בנוסף לטקסט הסטאטי, ניתן בתבניות המייל להזין משתנים (טקסט דינאמי שמייצג נתון מתוך התוכנה שמשתנה בהתאם למסמך/חשבון הרלוונטי). ניתן להזין משתנים גם בשדה “נושא” המייל וגם בשדה “תאור”.

משתנים יש להזין בין שני סימני %. משתנה לדוגמא:  %companyname%

דוגמא לשם הבהרה: אם למשל ברצוננו ליצור תבנית מייל עבור מסמכים מסוג חשבונית כאשר מוצגים בו טקסט סטאטי + טקסט דינאמי הבא בשדה “תאור” בתבנית המייל:

שלום “שם לקוח

מצורפת חשבונית מספר “מס’ החשבונית” על סך “סה”כ כללי של סכום החשבונית” על רכישתך אצלנו

תודה שקנית אצלנו

מכירות מוצלחות בע”מ

כאשר בתבנית זו אנחנו רוצים ש:

1.      שם לקוחייצג את שם הלקוח שבחשבונית. לכן, המשתנה יהיה %company%

2.      מס’ החשבוניתייצג את מספר החשבונית ששולחים. לכן, המשתנה יהיה %docnum%

3.      סה”כ כללי של סכום החשבונית ייצג את סה”כ הסכום שבחשבונית. לכן, המשתנה יהיה %total%

לכן הנוסח של התבנית שנשמור יהיה :

שלום %company%

מצורפת חשבונית מספר %docnum%על סך%total% על רכישתך אצלנו

תודה שקנית אצלנו

מכירות מוצלחות בע”מ

כך , אוטומטית התוכנה תציב במשתנים את הנתונים הרלוונטיים מתוך המסמך שברצוננו לשלוח בעזרתה.

המשתנים האפשריים לתבניות הם:

·         שם הלקוח : %company%

·         מס’ ח”פ/ע”מ של הלקוח: %vatnum%

·         כתובת הלקוח : %address%

·         עיר הלקוח : %city%

·         מיקוד הלקוח : %zip%

·         תאריך הפקת המסמך : %issue_date%

·         תאריך ערך/תאריך לתשלום : %due_date%

·         סוג מטבע למסמך : %currency_id%

·         מזהה/מספר אסמכתא חיצונית : %refnum_ext%

·         מזהה המסמך המשמש כאסמכתא פנימית (לא מספר המסמך!!) : %refnum%

·         מספר המסמך : %docnum%

·         סה”כ סכום מסמך (כל המסמכים מלבד קבלה) : %total%

·         סה”כ סכום מסמך מסוג קבלה (כולל חלק הקבלה בחשבונית מס-קבלה) : %rcptsum%

·        תוכן הטקסט בהערה למסמך : %description%

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב .

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה