על חשבוניות פיקטיביות

מדריך למשתמש-לינט

עסקים מוקמים במרבית המקרים על מנת לייצר תוצרת ורווחים, בין אם כלכליים ו/או אחרים לבעליהם וזאת במסגרת חברות בע”מ, שותפויות, עוסקים מורשים ועוד.

עסק בישראל חייב לפעול על פי חוקי מס מוסדרים וברורים שמוכתבים על ידי רשויות המיסים במדינה. כל עסק אמור לחייב את לקוחותיו על שירות שהוא מספק והוא עושה זאת באמצעות הנפקת חשבונית מס. במסגרת חשבונית המס הוא מחייב את הלקוחות במס ערך מוסף שערכו נקבע על פי משרד האוצר. סכום המע”מ משתנה מעת לעת על פי החלטותיו והוא מהווה סוג של מס אחיד שמוטל על מוצרים ושירותים. העסק מצידו חייב להעביר את תשלומי המע”מ לרשויות והוא יכול לקבלם חזרה על סמך החשבונית.

חשבוניות, כלי חשוב לגביית מע”מ

חשבוניות המס הן כלי עיקרי וחוקי לחיוב הלקוחות ויש צורך בניהול מיטבי של כל מערכת החיוב שנעשה באמצעותן – כך ניתן לבדוק את המחזור הכספי על בסיס יומי, השבועי, החודשי והשנתי.

בסופו של דבר כל החיובים משתקפים בצד ההכנסות. חברה בע”מ, למשל, חייבת להנפיק מאזן שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון. במאזן יהיה ביטוי לסעיף ההכנסות וכמובן שיהיו סעיפי הוצאות, הלוואות, השקעות ועוד אחרים נדרשים. באמצעות כל מערכת החשבונות המונפקות אפשר לערוך תכנון מס חכם ומדויק, דבר שעסקים רבים נוהגים לבצע יותר ויותר בשנים האחרונות.

חשבונית מס מהווה גם בסיס לקביעת מקדמות תשלומי מס אותם מבקשים מהעסק. לצד חשבונית המס ניתן למצוא חשבונית עסקה שמטרתה היא לדווח על סכום העסקה ואינה מיועדת לתשלום, וכן, קבלה שמונפקת לאחר קבלת התשלום. ניתן למצוא גם חשבונית מס שמשולבת עם קבלה והיא מתאימה בעיקר במקרים בהם מתקבל תשלום מיידי מיד עם הוצאת החשבונית.

סוגי חשבוניות

חשבוניות היה נהוג להנפיק רוב השנים באמצעות פנקסים מודפסים אבל, כיום רבים עוברים להנפקת חשבוניות מקוונות באינטרנט אשר גם מוכרות גם כן על ידי שלטונות המס. על כל חשבונית חובה לציין מספר פרטים חשובים:

  1. פרטי בעל העסק כולל מספר עוסק מורשה או מספר חברה וכדומה
  2. פרטי הלקוח (למעט חשבונית שמופקת על ידי קופה רושמת)
  3. מספר סידורי ותאריך ביצוע העסקה
  4. פרטים על העסקה וכן סכום התשלום
  5. נהוג להפריד בין התשלום ובין המע”מ המוטל עליו

מקובל להוציא חשבונית מס במקור ועוד עותק אחד לפחות. המקור נמסר ללקוח והוא זה שמוכר על ידי הרשויות לצורך הוצאות. ההעתק מועבר להנהלת החשבונות.

חשבונית מס מונפקת בכל מכירה של שירות מוצר ואפילו נכס. כל עסקה שנעשית חייבת בחשבונית עסקה גם אם היא עסקת ברטר שמשמעותה מכירת נכס כנגד נכס. הנהלת חשבונות מסודרת חייבת להקפיד על בדיקת רצף של חשבוניות, ויש לכך מספר סיבות: העיקריות בהן הן שכך ניתן לבקר ולבדוק את הכנסות העסק, ובנוסף רשויות המס דורשות לראות את החשבוניות המונפקות לצורך בדיקת הדיווחים. יש כללים לביטול חשבוניות, להוצאת חשבוניות העתק נאמן למקור ולהתנהלות שוטפת בנושא. במקרים שבהן חסרות חשבוניות יידרש בעל העסק לנפק הסברים מתאימים שישביעו את רצון המבקרים מטעם הרשויות.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה