ניהול אמצעי תשלום

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה מגיעים: תפריט הגדרות (גלגלי שיניים בפינה שמאלית עליונה)->ניהול אמצעי תשלום.

יש ללחוץ על העיפרון הכתוםפ בשורה של אמצעי התשלום שברשימה על מנת לערוך אותו. (כרגע ניתן לערוך רק את “כרטיס אשראי” ו”כ’ אשראי בתשלומים”)

יש להגדיר כאן את ערכי ההתחברות למסוף האשראי אליו מחוברים.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה