מיפוי אינדקס חשבונות אל תוכנה זרה

הערות חשובות:

1. חשוב במיוחד למפות חשבונות כמו: הוצאות/הכנסות/קופות למיניהם, מע”מ תשומות וכדומה.

2. בחלק גדול מהמקרים משרד רו”ח לא יהיה מעוניין למפות מאות ואלפי חשבונות לקוחות/ספקים. לרשות משרדים אלה קיימת האפשרות לקבוע מיפוי אינדקס גורף לסוג חשבון. למשל, אפשר לקבוע שחשבונות לקוחות יעלו לקובץ ממשק עם המספר המזהה 20000 ואז כל חשבון לקוח שאין לו מיפוי אינדקס ייחודי משלו, יעלה לתוכנה הזרה כחשבון מספר 20000.

3. מומלץ לבצע מיפוי סוגי תנועה של לינט אל סוגי התנועה בתוכנה הזרה (חשוב במיוחד עבור אלה שרוצים ליצור קובץ דיווח מע”מ מקוון PCN874 לרשות המסים מהתוכנה הזרה).

מהיכן מתחילים מיפוי אינדקס חשבונות?

ניגש לתפריט ימני עיקרי->כלי רו”ח>מיפוי חשבונות.

אפשר לאתר חשבונות על ידי סינון תוצאות הטבלה למשל לפי סוג חשבון ו/או שם חשבון ספציפי.

מוסיפים אינדקס חשבון בתוכנה זרה בטור “מספר בהנהח”

מעבר לשדה אחר ישמור את הנתון אוטומטית, ללא צורך בפעולת שמירה כלשהי.

כאן מבצעים מיפוי חשבונות

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה