הקדמה

מדריך למשתמש-לינט

ניתן להגיע למדריך למשתמש ולדפי העזרה משני נתיבים שונים:

א. ישירות מאתר האינטרנט של לינט דרך “תמיכה” בתפריט הראשי (העליון) באתר ולחיצה על “מדריך משתמש”.

ב. כל לחיצה על כפתור העזרה בפינה השמאלית העליונה בכל אחד ממסכי התוכנה, תפתח את עמוד העזרה הרלוונטי לאותו מסך בתוכנה.

החומר בעזרה מורכב מ:

1. תאור אופן הנווט למסך זה.

2. האופן בו צריך לבצע פעולות במסך הרלוונטי איתו עובדים כרגע והסברים לאופן הזנת תוכן במסך זה.

3. דף העזרה מכיל גם מידע שימושי למנהל החשבונות ו/או לבעל העסק בכללים בסיסיים בהנהלת חשבונות לגבי המסך שעובדים עליו כרגע.

4. כמו כן ישנן אזהרות מפני “מוקשים” מקצועיים בהנה”ח (במידה וקיימים כאלה במסך) על מנת למנוע טעויות נפוצות.הפעלת כפתור העזרה בפינה השמאלית העליונה בכל אחד ממסכי התוכנה תפתח את עמוד העזרה הרלוונטי למסך

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה