חשבונית אונליין -חתימה דיגיטלית על חשבוניות ומסמכים נוספים

מדריך למשתמש-לינט

לינט יוצרת אוטומטית חתימה דיגיטלית מאובטחת לכל משתמש בנפרד בעת הפקת חשבונית אונליין (ומסמכים רבים נוספים) ומטמיעה חתימה זו בקובץ המכיל את המסמך. תוך כדי חתימה על מסמך, התוכנה מוסיפה לו אוטומטית את הכותרת “מסמך ממוחשב”, כנדרש על פי תקנות רשות המסים לניהול ספרים. כל זה על מנת שהרשות תוכל לוודא, בעת ביקורת, שהמסמך שנשלח במייל הוא מסמך מקורי אמיתי ולא חשבונית פיקטיבית שהנישום המציא לעצמו על מנת לחמוק מתשלום מס אמת…

בברירת מחדל, לינט מטמיעה במסמכים חתימה דיגיטאלית מאובטחת. לפי בקשת לקוח, ובתשלום נוסף, ניתן להטמיע במסמכים חתימה דיגיטאלית מאושרת. על פי התקנות, שני סוגי החתימות מאפשרים שליחת חשבונית אונליין במייל. ההבדלים המעשיים בין חתימה דיגיטאלית מאובטחת לבין חתימה דיגיטאלית מאושרת מבחינת המשתמש (והחוק) הם:

א. תקנות ניהול ספרים קובעות שכנגד חשבונית שנשלחה חתומה בחתימה דיגיטאלית מאובטחת מותר לקבל תשלום בכל אמצעי התשלום המקובלים למעט כסף מזומן ובתנאי שניתן לוודא* שמקבל התשלום הוא אותה ישות (חברה או עוסק) שהפיקה את החשבונית החתומה באמצעות חתימה דיגיטאלית מאובטחת . לעומת זאת, כאשר שולחים חשבונית עם חתימה דיגיטאלית מאושרת מותר, לפי תקנות המס, לקבל את התשלום בכל אמצעי התשלום, כולל כסף מזומן וללא תנאי.

ב. קיימות עלויות להנפקת חתימה דיגיטאלית מאושרת עצמה אצל רשות מוסמכת. בנוסף לכך יש לרכוש קורא כרטיסים. יש להקדיש בערך יום עבודה אחד לצורך הגשת בקשה, המצאת מסמכים וכן יש להתייצב אצל רשות מנפיקה שהוסמכה להנפיק חתימות מאושרות על ידי המדינה. לעומת זאת, חתימה דיגיטאלית מאובטחת ניתן להפיק בחינם, ללא עלות כלל, תוך שניות ספורות בתוך התוכנה ותוך זמן קצר יחסית גם מחוץ לתוכנת לינט .

הזנת חתימה דיגיטלית מאובטחת או מאושרת שהמשתמש מספק

תוכנת לינט יכולה להשתמש בקובץ חתימה דיגיטאלית מאובטחת או מאושרת שהמשתמש מייבא לתוך התוכנה בהגדרות המשתמש (יש גם להזין את הסיסמא לחתימה הדיגיטאלית שם) אך במידה והמשתמש לא ייבא קובץ כזה , התוכנה תנפיק לו אוטומאטית, ללא  מעורבות המשתמש, קובץ חתימה דיגיטאלית ייחודי למשתמש, בפעם הראשונה שאותו משתמש ינסה להנפיק מסמך בתבנית קובץ PDF או בפעם הראשונה שהמשתמש ינסה לשלוח מסמך במייל (למעשה שני המקרים הם אותו הדבר מכיוון שגם מסמכים שנשלחים במייל מופקים, לפני שליחתם, גם הם, לקובץ PDF).

* על מנת לוודא זאת, אלה הכללים לכל סוג של קבלת תשלום:

1. צ’ק שיכול להיפרע על ידי מי שהפיק את החשבונית בלבד.

2. העברה בנקאית ישירות לחשבונו של מי שהפיק את החשבונית.

3. כרטיס אשראי שנסלק כאשר שובר התשלום הוא על שמו של מי שהפיק את החשבונית.

**לנוחותך להלן קישור לסעיף 18 ב’ לתקנות ניהול ספרים העוסק בנושא מסמך ממוחשב, חתימה דיגיטלית מאובטחת וחתימה דיגיטלית מאושרת: עוד פרטים על נושא חשבונית אונליין כאן בעמוד הפקת חשבונית דיגיטלית ובעמוד חשבונית ירוקה

 

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה