הוספת תמונת מוצר בחשבונית /למסמך

מדריך למשתמש-לינט

קיימת בתוכנה אפשרות הוספת תמונת מוצר בחשבונית כך שתוצג במסמך שהופק להדפסה או למסמך ממוחשב -PDF (לא ניתן לצפות בתמונת במסך הפקת המסמך אלא רק בתוצר הסופי של המסמך שהופק להדפסה או ל-PDF/מייל).

הצעדים להוספת תמונה לפריט במסמך שהופק:

  1. תחילה יש להוסיף תמונה להגדרות הפריט. את זה אפשר לעשות בשתי דרכים :
  1. להוספת תמונת מוצר לפריט בודד: תפריט ימני עיקרי->מלאי->פריטים->לאתר את הפריט שרוצים להוסיף לו תמונה->ללחוץ על עיפרון כתום לצידו->בשדה תמונה לבחור קובץ תמונה (רצוי לא מעל 200X200 פיקסלים) בפורמט JPG ->ללחוץ על עדכן.
  2. להוספת תמונה לכמות גדולה של פריטים בנוחות מבלי לפתוח ולערוך כל פריט בנפרד: לנווט למסך ניהול פריטים- תפריט ימני עיקרי->מלאי->פריטים-> להוסיף טור תמונה לטבלה לפי ההוראות להתאמה אישית של טבלאות .
  1. לאחר מכן יש לאפשר הצגת תמונת מוצר בהגדרות של סוג המסמך שמעוניינים שתופיע בו תמונה ליצור (ההגדרה היא לכל סוג מסמך בנפרד. למשל אפשר להגדיר שבהצעות מחיר תמונות פריטים יוצגו ובחשבוניות לא). דרך הגדרות אלה ניתן לבצע הוספת תמונת מוצר בחשבונית.

מסמך עם תמונת מוצר-לינט

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה