הצגת הנחה לפריט במסמכים

ההגדרה מתבצעת בהגדרת כל סוג מסמך בנפרד.

בברירת מחדל, הנחה לפריט אינה מוצגת במסמכים.

על מנת להציג , יש צורך לשנות את הגדרת סוג המסמך הרלוונטי:

יש לגשת לתפריט ההגדרות (גלגלי שיניים בפינה השמאלית עליונה)->ניהול סוגי מסמכים->כפתור כתום לעריכה בשורת סוג המסמך שמעוניינים להגדיר->לשונית DEFAULT->כפתור בצורת מפתח ברגים לעריכת טבלת הפריטים->יש לגרור טור מוצג “סך שורה לפני מעמ” מהטור ימני אל השמאלי ולגרור במקומו טור בשם “סך שורה” משמאל לימין->לשמור על ידי לחיצה על כפתור “החל”

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה