הפקת חשבוניות ומסמכים לתאריכים קודמים

מדריך למשתמש-לינט

ישנם לעיתים מקרים בהם אנחנו נזקקים להפקת חשבוניות מס וקבלות לתאריך שהוא לא היום אלא קדם להיום.

מכיוון שסדר הספרור של המסמכים חייב להיות תואם לסדר הזמנים בו הופקו, ישנן הגבלות מסוימות להפקת מסמכים לתאריכים קודמים, אך בכל מקרה ניתן לפתור את הבעיה בשתי שיטות שונות המתאימות לשתי סיטואציות בעייתיות שונות.

שתי הסיטואציות האפשריות הן:

  1. אנחנו צריכים להפיק חשבונית/קבלה לתאריך קודם, כאשר מתאריך זה ועד עכשיו לא הופק מסמך מאותו סוג. במקרה זה המערכת תיתן לנו לשנות את תאריך החשבונית/קבלה לתאריך הקודם הרצוי.
  2. אנחנו צריכים להפיק חשבונית/קבלה לתאריך קודם, כאשר הופק בינתיים, במהלך הימים שחלפו מאז אותו תאריך, מסמך מאותו סוג. במקרה זה המערכת לא תאפשר שינוי תאריך החשבונית/קבלה לתאריך הרצוי. אך גם במקרה זה ניתן לעקוף את הבעיה באמצעות הפקת חשבונית/קבלה ידנית מפנקס חשבוניות/קבלות מסופרר כחוק (ניתן לרכוש פנקס כזה בכמה שקלים בכל חנות כלי כתיבה) ורישום החשבונית/קבלה הידנית מנייר למערכת.

  איך עושים זאת (כל ההסברים מתייחסים להפקה ורישום של חשבונית מס במערכת אבל הם תקפים באותה המידה לגבי קבלות וחשבוניות זיכוי):

  • ראשית יש לאפשר הצגת חשבונית מס ידנית במערכת. הגדרות (גלגלי שיניים בפינה השמאלית העליונה)->פרטי העסק->הגדרות מתקדמות->להעביר כפתור הצג חשבונית מס ידנית למצב ON->לשמור שינויים.
  •        להפיק חשבונית מפנקס חשבוניות.
  •        לגשת לתפריט הראשי->מכירות->חשבונית ידנית->לבחור שם לקוח->לבחור תאריך כלשהו->להזין במספר האסמכתא את מספר החשבונית מס שהופק בפנקס הקבלות בשלב הקודם->לבחור פריטים->לשמור באמצעות כפתור שמור.
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה