שערי מטבע

מדריך למשתמש-לינט

ניתן להגיע למסך זה באמצעות תפריט “הגדרות”->כפתור “שערי מטבע”.

במסך זה ניתן להפעיל /להשבית זמינות של מטבע במאפייני פריטים, במסמכים ובמחירונים.
זמינים כרגע בתוכנה כל 13 המטבעות ששעריהם היציגים מתפרסמים יום יום באתר בנק ישראל.
שערי המטבעות מתעדכנים מאתר בנק ישראל באופן אוטומטי ושער זה מופיע בברירת מחדל כאשר בוחרים מטבע זר במסך יצירת מסמך.
אפשר לקבוע שער אחר למטבע. הקביעה הידנית של שער המטבע השונה תהיה תקפה רק ברמת המסמך הבודד.

התוכנה תזכור את שערי המטבע שהיו בכל התאריכים בעבר אחורה עד שנת 2015 . ואם תתבצע פעולה כלשהי עם מטבע זר לתאריך כלשהו בעבר (רישום חשבונית ספק בתור הוצאה למשל) יילקח בחשבון, אוטומטית, שער המטבע שהיה תקף ליום ביצוע הפעולה (גם את זה אפשר לשנות ידנית).

תמיכה במטבעות זרים

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה