דוח תנועות מלאי

מדריך למשתמש-לינט

דוח תנועות מלאי הוא הדוח המפורט ביותר שיכול לענות על השאלה איך הגענו למצב המלאי שקיים היום? הוא מציג כל תנועת מלאי שבוצעה במערכת. המידע הזה יכיל את המרכיבים הבאים:

  • חשבון המוצא של תנועת המלאי (ספק, לקוח, מחסן וכדומה)
  • חשבון היעד אליו הגיע הפריט (כנ”ל: ספק, לקוח, מחסן וכדומה)
  • המסמך באמצעותו בוצעה התנועה (כזכור: תנועות מלאי מתבצעות רק באמצעות מסמכים).
  • שם פריט.
  • מס’ קטלוגי של פריט.
  • מה כמות הפריט שכלולה בתנועה.
  • מי המשתמש שהפיק את המסמך/ביצע את התנועה
  • באיזה תאריך בוצעה התנועה
  • פרטים נוספים על הפריט כגון: יצרן,מס’ סידורי וכדומה.

אפשר לחפש תנועות בדוח ולמיין אותו כמו בכל טבלת נתונים אחרת במערכת.

יצוא נתונים והדפסה
נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה