גיבוי ידני

מדריך למשתמש-לינט

עם הלחיצה על הכפתור “צור גיבוי” בראש העמוד במסך גיבוי ידני תתבצע מידית-ללא כל פעולת משתמש נוספת- פעולת גיבוי למסד הנתונים של לינט לקובץ מכווץ.

הקובץ המכווץ מכיל את כל נתוני החברה במסד הנתונים (תנועות יומן, חשבונות-לקוחות, ספקים, בנקים וכדומה-פריטים על מחיריהם ומאפייניהם השונים, נתוני מלאי ומחסנים ועוד ועוד).

 קובץ הגיבוי נשמר בשרתי החברה ומאפשר שחזור לכל נקודת זמן שברשימת הגיבויים, גיבוי זה מתווסף לגיבויים האוטומאטיים המבוצעים למערכת (למנויי מסלול PRO ומעלה) על ידי החברה פעם ביממה, בשעות הערב בדרך כלל.

מומלץ לדאוג לשמור עותק נוסף של קובץ הגיבוי גם למחשב המקומי.

רשימת קבצי הגיבוי השמורים ומוכרים במערכת מופיעה ברשימה טבלאית במסך זה כאשר בטור אחד שם קובץ הגיבוי ובטור השני סמלילים (אייקונים) המאפשרים לבצע פעולות עם קבצי הגיבוי הנ”ל:

1. סמליל מאפשר הורדה ושמירה על מחשב מקומי של קובץ הגיבוי שנמצא בשורה שנבחרה

2. סמליל , מאפשר מחיקה של קובץ הגיבוי שנמצא בשורה שנבחרה

3. סמליל , מאפשר שחזור של קובץ הגיבוי שנמצא בשורה שנבחרה. אזהרה: השחזור ימחק נתונים קיימים ויחזיר את מצב הנתונים כולם לתאריך שבו בוצע הגיבוי.

*פרשנות לשם קובץ הגיבוי:

שם הקובץ מורכב מספרות שמייצגות את התאריך, השעה והדקה של גיבוי ידני שבוצע, כאשר השם תמיד יופיע בפורמאט הבא: mm_hh_DD_MM_YYYY.ZIP :

m: דקה

h: שעה

Y: שנה

M:  חודש

D: יום

מסמך זה נכתב ונערך על ידי ארי בן חור. כל הזכויות שמורות למחבר ®™© All Rights Reserved . אין להעתיק, לצלם, לפרסם את הנאמר במסמך זה בכללותו או בחלקים ממנו ללא קבלת אישור מבעל הזכויות מראש ובכתב

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה