תשלום למע”מ

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “קופה” שבתפריט הראשי->כפתור “תשלום למע”מ”.

מסך זה, ייעודו להזין לספר התקבולים והתשלומים את ההוצאות ששולמו כנגד דוח מע”מ.

אזור הזנת נתוני תשלום למע”מ מורכב מהשדות הבאים:

סכום: סכום התשלום.

אמצעי תשלום: לבחירה מתוך רשימה סגורה של אמצעי תשלום (צ’ק, העברה בנקאית, כ’ אשראי או מזומן).

אסמכתא: מס’ צ’ק, מס’ שובר אשראי, מספר אסמכתא של העברה בנקאית וכדומה.

פרטים: רצוי לרשום כנגד איזה דוח מע”מ התשלום מתבצע לפי חודש/ים.

תאריך: תאריך מסירת התשלום.

הערה: פעולת רישום תשלום מע”מ מאזנת את כרטסת חשבון המע”מ המובנה במערכת באמצעות תנועת זכות. פעולה זו היא פעולה נגדית לרישום של תנועת חובה בכרטסת מע”מ על ידי רישום דוח מע”מ שהופק בתוכנה.

.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה