קטגוריה: התאמות

התאמת כרטסת

התאמות כרטסת מדריך למשתמש-לינט למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "התאמות"->כפתור "התאמת כרטסת". המסך מאפשר לבחור כרטסת חשבון לצורך ביצוע התאמות בו. הבחירה מתבצעת על ידי הקלדת שמו או חלק משמו של החשבון. ניתן לחפש כאן חשבון כלשהו לביצוע התאמות. לאחר בחירת שם החשבון מתוך רשימת השמות העולה על ידי הקלקה עליו, יש ללחוץ על

קרא עוד »

הצגת התאמות בנק

הצג התאמות בנק מדריך למשתמש-לינט למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "התאמות"->כפתור "הצג התאמות בנק". למסך זה נגיע אם יתברר לנו, לאחר מעשה, שהתאמת בנק שביצענו אינה תקינה ויש צורך לעיין בה מחדש או אף לתקן אותה במידת הצורך. עם פתיחת המסך תופיע רשימת חשבונות הבנק המוגדרים בתוכנה וטווח תאריכים. יש לבחור את חשבון הבנק

קרא עוד »

הצג התאמות חשבון

הצגת התאמות מדריך למשתמש-לינט למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "התאמות"->כפתור "הצג התאמות". למסך זה נגיע רק אם יתברר לנו, לאחר מעשה, שהתאמת בנק שביצענו אינה תקינה ויש צורך לעיין בה מחדש או אף לתקן אותה במידת הצורך. אם פתיחת המסך תופיע רשימת חשבונות הבנק המוגדרים בתוכנה וטווח תאריכים. יש לבחור את חשבון הבנק בו

קרא עוד »

התאמת בנקים

התאמת בנקים מדריך למשתמש-לינט למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "התאמות" שבתפריט הראשי->כפתור "התאמת בנקים". אם פתיחת המסך, מוצגת רשימת חשבונות הבנק שהוגדרו על ידך בתוכנה. בחירת חשבון בנק לביצוע התאמה מתבצעת על ידי סימון חשבון הבנק בתיבת הבחירה שליד שם החשבון. לחיצה על כפתור "הצג" תציג את החשבון שבחרנו בשתי טבלאות כאשר מימין מופיעה

קרא עוד »

יבוא דפי בנק

יבוא דפי בנק מדריך למשתמש-לינט למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "התאמות" שבתפריט הראשי->כפתור "יבוא דפי בנק". מסך זה מיועד לצורך קליטת דפי תנועות חשבון/ות בנק לצורך ביצוע התאמת  בנק מאוחר יותר במסך אחר. התאמת הבנק היא למעשה השוואה בין התנועות שהצטברו בחשבון הבנק שבתוכנה (כתוצאה מרישומים של הפקדות בבנק ורישומים של תשלומים לספקים) מול

קרא עוד »
נגישות
חזרה למעלה הדף
גלילה למעלה