מדריך למשתמש-לינט

שדות מותאמים בשורות פריטים במסמך

תפריט

יש צורך בשדות מותאמים בשורות פריטים במסמך כאשר מעוניינים למסור נתונים נוספים על הפריט הנמכר, כאשר כל נתון מופיע בשדה מיוחד משלו.

הזנת נתונים בשדות מותאמים אלה מאפשרת:

  • להציג נתונים אלה במסמכים (עבור לקוחות בעיקר)
  • לסנן דוחות לפי נתונים בשדות אלה.

הערה חשובה: קיימת אפשרות במסכי הפקת מסמכים לתאר את המוצר/השירות בשורת תיאור כללית בכל שורת פריט.

שדות מותאמים בשורה שונים מאוד מתיאור כללי לשורה בכך שהם מאפשרים:

  • במסמך עצמו: הצגת נתונים נוספים על הפריט בתצוגה טבלאית מסודרת.
  • בדוחות: לסנן דוחות לפי נתונים אלה. לדוגמה: סינון דוח מכירות לפי חתך גובה הדלת בדלתות שנמכרו.

תיאור כללי לשורת פריט אינה מאפשרת פונקציונאליות כזו.

הערה חשובה נוספת: קיימת אפשרות לפתח (תמורת תשלום) תכונה שתבצע חישוב אוטומטי של נתונים שמופיעים בשדות אלה באינטראקציה בינם לבין עצמם ו/או באינטראקציה לשדות רגילים אחרים בשורת הפריט הרלוונטית. לדוגמה: בהינתן משקל ברוטו לשורה, יתבצע חישוב אוטומטי של משקל נטו לאחר הפחתת משקל טרה של אריזות (גם משקל הטרה יכול להיות חישוב לכשלעצמו, כאשר הוא מבטא מכפלה של מספר אריזות X המשקל של יחידת אריזה)  והצבת משקל הנטו בשדה "כמות" הפריט, על מנת לחשב מחיר סופי לשורה באופן אוטומטי. כך המשתמש יזין: משקל ברוטו, כמות אריזות, משקל כל אריזה ותוצאת החישוב האוטומטי היא שתתקבל כמות המוצר נטו שסופקה לצורך החיוב הסופי.

מעניין! קחו פרטים. תתקשרו, יש לי עוד שאלות

אז איך מגדירים שדות מותאמים בשורות פריטים במסמך?

 

ניגשים אל: תפריט הגדרות (גלגלי שיניים בפינה השמאלית העליונה) ->שדות מותאמים-> כפתור "צור שדה מותאם" ->מזינים שם שדה בשדה "שם" -> בשדה "סוג השדה המותאם"בוחרים מלל או רשימה סגורה ->בשדה "שיוך שדה מותאם" בוחרים "פריט מסמך" (חשוב!)->לוחצים על כפתור "צור".

 

 

איך מזינים נתונים בשדות אלה?

בסיום ההגדרה כמתואר למעלה, השדות יופיעו בכל מסכי הפקת המסמכים ואפשר יהיה להזין בהם את הנתונים שמתארים במדויק את פריט המכירה שבשורה.

איך משתמשים בנתונים שהוזנו בשדות אלה?

אפשר להשתמש בנתונים שבשדות אלה בשתי דרכים:
  • אפשר להציג אותם במסמכים שמפיקים (כמו בתמונת המסמך בראש העמוד).
  • אפשר לסנן דוחות לפי הערכים שבשדות אלה (כמו בתמונת דוח המכירות מימין).

השדות לא יוצגו בדוחות בברירת מחדל. ניתן להציג אותם על ידי ביצוע התאמה עצמית לטבלה כמתואר כאן.

שדות מותאמים בשורות פריטים לעומת שדות מותאמים למסמך כולו

שדות מותאמים ברמת מסמך שונים בכך ש:
הם מוצגים בראש המסמך בניגוד לשדות מותאמים בשורות הפריטים שמוצגים ב...שורות הפריטים
והם גם מהווים נתון/מאפיין למסמך כולו ולא לכל שורת פריט בנפרד.
התמונה למטה ממחישה טוב את ההבדלים בין שני סוגי שדות מותאמים אלה.