סורקי ברקוד דו ממדיים וחד ממדיים

מדריך למשתמש-לינט

תפריט
סורקים דו ממדיים יכולים לקרוא קווי רוחב וגם קוי אורך ולכן הם מסוגלים לקרוא גם QR קודים וגם ברקודים.
לעומת זאת, סורקים חד ממדיים יכולים לקרוא ברקודים בלבד משום שהם יכולים לקרוא רק קווי רוחב.
מחיריהם של סורקים דו ממדיים גבוהים ממחירי סורקים חד ממדיים פי 1.5 בדרך כלל.
אף על פי כן, לא כדאי לוותר על רכישת סורק דו ממדי ולו רק בגלל האפשרות לסרוק QR קודים.
ומה היתרון ביכולת לסרוק QR קוד?
היתרון העצום של  QR קוד הוא שאפשר לקרוא אותו גם ממסך של מכשיר.
לעומת זאת, ברקוד אפשר לקרוא רק כשהוא מודפס ואי אפשר לקרוא אותו ממסך.
זה יתרון עצום כאשר לוקחים בחשבון שלעיתים קרובות הלקוח יציג את המסמך שהוא קיבל ממכם על גבי המכשיר הנייד שלו ולא על גבי נייר מודפס.
בלינט ובקופה הממוחשבת של לינט (LinetPos) שני סוגי הסורקים נתמכים.
סורק ברקוד חד ממדי
סורק חד ממד יכול לסרוק רק ברקודים
סורק ברקוד דו ממדי
סורק דו ממד יכול לסרוק ברקודים וגם QR קודים
ברקודים במסמכים
חשבונית עם ברקוד
חשבונית מס עם קוד QR
חשבונית עם QR קוד