מדריך למשתמש-לינט

מה זה "סולק מאגד" ומדוע בתנאים מסוימים עדיף לבחור בו על פני חברת אשראי?

תפריט

הכל מתחיל בזה שחברות האשראי הגדולות (ישראכרט, ויזה כאל ולאומי קרד) לא אוהבות להתעסק עם העסקים הקטנים שהיקפי הסליקה שלהם נמוכים. לשם נוחות נניח ש"היקפי סליקה קטנים" משמעותם בהקשר הזה נפח סליקה חודשי קטן מ-5000 ש"ח,

סולקים מאגדים מתקיימים בזכות זה ומתפרנסים יפה מהעסקים הקטנים.

 

עמלת הסליקה שגובים סולקים מאגדים תהיה זולה משמעותית מזו שגובות חברות האשראי כאשר מדובר בהיקפי סליקה קטנים.

יש לציין שחלק מחברות הסליקה "מענישות" את העסקים הקטנים ב"עמלת מינימום" אם לא עמדו בהיקף סליקות חודשי מסוים.....

רבים אחריםעמלות הסליקה שחברות האשראי גובות מעסקים בהיקפי סליקה כאלה גבוהים ועלולים להגיע גם ל-2.4%.

כאן נכנסות לתמונה חברות מתווכות בין העסקים הקטנים לבין חברות האשראי:  הן  מאגדות נפחי סליקה קטנים של הרבה מאוד עסקים קטנים ומגיעות לנפחי סליקה אדירים שמאפשרים להם כוח מיקוח מול חברות האשראי.
כוח מיקוח זה מוריד את גובה עמלת האשראי שמקבל הסולק המאגד מול חברות האשראי.
חלק מההפרש בעלות העמלה הולך כמובן לסולק המאגד עצמו כמובן אך מההנחה בעמלה נהנים גם בעלי העסקים הקטנים. עמלת הסליקה של סולקים מאגדים תהיה על פי רוב בין 1.4% לבין 1.9%.
נכון לכתיבת שורות אלה קיימות 3 חברות אשראי (תוקמנה בקרוב עוד שתיים):
  •  ויזה כאל
  • ישראכרט
  • לאומי קארד

לעומת זאת קיימים מספר רב של סולקים מאגדים וביניהם:

  •  UPAY
  • PAYME
  • ורבים אחרים

הסולק המאגד יעביר את הכסף מהסליקות מהר יותר מחברת האשראי לחשבון הבנק שלך

 

 
חברות הסליקה כיום מענישות את כל העסקים (כאן אין אפליה בין קטנים לגדולים…) ומעבירות את הכסף שנסלק לחשבון הבנק שלך במהלך עשרת הימים הראשונים של החודש העוקב* (היום המדויק של ההעברה בחודש העוקב משתנה מחברה לחברה).

 

לקוח משלם בכרטיס אשרא
רוצה לגבות כסף מלקוחות בכרטיסי אשראי? - להתקשר עם סולק מאגד או חברת האשראי? זו השאלה
ניכיון אשראי לבית העסק
מתי מעבירים את הכסף שסלקת לחשבון הבנק?
בהקשר הזה, ראוי לציין שקיימות בשוק מספר חברות ניכיון אשראי שתמורת עמלה נוספת, יעבירו לך את הכסף לחשבון יום למחרת בכפוף לתנאים מסוימים.
על פי רוב הסולק המאגד יעמיד לשרותך, אוטומטית, שרות ניכיון אשראי ויעביר את הכסף לחשבונך מוקדם הרבה יותר: תוך יום עבודה אחד עד 9 ימי עבודה לכל המאוחר.
ראוי לציין יחד עם זה ששרותי הניכיון (ההעברה המוקדמת לחשבון הבנק) יועמדו לרשות העסק בכפוף למגבלות מסוימות וביניהם:
  • העסק יעמיד לרשות חברת הניכיון/הסולק המאגד הרשאה לחיוב חשבון שתאפשר לו לגבות ממך את הכסף במקרים בהם התרחשה הכחשת עסקה מצד הלקוח ואין כסף ביתרת החשבון שלך אצלם לצורך מימון ההחזר ללקוח.
  • שרות ניכיון ניתן על פי רוב לעסקים שמוכרים מוצרים מוחשיים ולא שרותים מכיוון ששירותים בדרך כלל יותר מועדים להכחשות עסקה והסיכון בהם גדול יותר.
  • העסק אינו נשען בלעדית על עסקאות מכירה דרך האינטרנט (שוב: אחוז הכחשות גבוה=סיכון גבוה) אלא ממכירות פנים מול פנים.
* מעניין לציין בהקשר הזה שבאפריל 2018 רשות ההגבלים העסקיים מעורבת בעניין ואף העמידה אולטימטום לחברות האשראי לבטל את ההסדר של העברת הכסף לחשבון בחודש העוקב ולהעביר את הכספים מהסליקות יום למחרת, כמקובל בעולם המערבי וכל זה, עד תחילת 2021 לכל המאוחר. המצב הנוכחי הוא אבסורדי ומאפשר לחברות האשראי להתחמק מחובתן לספק אשראי ללקוח ומגלגלת את המימון של רוב ימי האשראי לפתחו של בית העסק. כדאי לעקוב אחרי ההתקדמות בנושא.
 
הערה נוספת ואחרונה: כמעט מיותר לציין את זה, אבל על מנת להסיר כל ספק ייאמר: בלינט נתמכת סליקת האשראי גם דרך סולק מאגד וגם דרך חברת אשראי. זה לגמרי תלוי בבקשתך ואיזה סוג מסוף ביקשת להקים. סליקת האשראי דרך מסכי הפקת קבלה (או מסך הפקת חשבונית מס קבלה) בלינט וגם דרך הקופה הממוחשבת שלנו מקלה מאוד על עבודת המכירה ומזרזת אותה.