פקודות יומן ידניות

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט “הוצאות” שבתפריט הראשי->כפתור “פקודות יומן ידניות”.

כמו כן הוא מופיע אוטומאטית כאשר מנסים לבצע התאמת בנקים או התאמת כרטסת חשבון באמצעות בחירת תנועות שסכומי החובה והזכות שלהם אינם מתאזנים.