פקודות יומן ידניות

מדריך למשתמש-לינט

למסך זה ניתן להגיע דרך תפריט "הוצאות" שבתפריט הראשי->כפתור "פקודות יומן ידניות".

כמו כן הוא מופיע אוטומאטית כאשר מנסים לבצע התאמת בנקים או התאמת כרטסת חשבון באמצעות בחירת תנועות שסכומי החובה והזכות שלהם אינם מתאזנים.

נגישות
לייעוץ ישיר
ייעוץ ישיר
הרשמה