מדריך למשתמש-לינט

מדוע אי אפשר לערוך מסמכים שהסתיימה הפקתם?

(גם לא מסמכים שאינם חשבונאיים-כגון, הצעת מחיר)

תפריט

מסמך שיש לו שתי גרסאות?

 

דמו בנפשכם מצב בו שלחנו הצעת מחיר מס' 1111 ללקוח והוא החזיר לנו תשובה שהוא מבקש לשנות דבר מה בהצעה זו.

אם המערכת מאפשרת זאת, אנחנו, לתומנו, נכנסים למסך העריכה של הצעת מחיר מס' 1111 , משנים את מה שהתבקשנו ומפיקים את ההצעה המתוקנת.

הלקוח אינו מקבל את הגרסה החדשה לידיו מאיזושהי סיבה.

אנחנו עכשיו במצב שיש שתי גרסאות  להצעת מחיר מס' 1111:

  1. גרסה אחת (המתוקנת) שמורה בלינט
  2. גרסה שניה (המקורית) נמצאת בידי הלקוח.

זהו מצב שאינו רצוי בשום עסק ועלול להיות בסיס למחלוקת ואי הבנות שעלולות להגיע עד לערכאות.

מסמך שיש לו שתי גרסאות אינו יכול לשמש כמסמך משום שאי אפשר להסתמך עליו.

לכן בלינט אי אפשר לערוך שום מסמך, גם לא מסמכים שאין להם משמעות חשבונאית, לאחר הפקתם.

ניהול גרסאות: שינויים צפויים במהלך 2019 בהתנהגות זו:
מתוכנן מודול שיאפשר ניהול גרסאות למסמכים שאינם חשבונאיים (הצעות מחיר, הזמנות מכירות, הזמנות רכש ועוד).
גרסאות ימוספרו בספרור משני, בנוסף לספרור המסמך העיקרי.
לדוגמה: הצעת מחיר מס' 1111 V1 (גרסה מס' 1) הצעת מחיר 1111 V2 (גרסה מס' 2) וכן הלאה.
ניתן יהיה לעיין בכל אחת מהגרסאות וכולן תהיינה שמורות במערכת, במסך ניהול מסמכים.
מסמך שיהיו לו מספר גרסאות, יופיע בשורה שלו סימן -> או + שיעיד על כך שבשורת המסמך מסתתרות למעשה כמה גרסאות.
לחיצה על סימן ה- -> או ה-+ תפתח את הגרסאות.