חתימה על גבי צג מגע או פד חתימה

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

אישור ביצוע עבודה אפשר להפיק בלחיצת כפתור מקריאת שירות. תכונת חתימה על גבי צג מגע מאפשרת לטכנאי להחתים את הלקוח על הטופס לפני שהוא עוזב את אתר הלקוח בקלות.

החתימה על גבי צג מגע חוסכת את תהליך החתימה המסורבל שנדרש לפני פיתוח תכונה זו:

  • הדפסת המסמך
  • החתמת הלקוח על הנייר המודפס
  • סריקת המסמך החתום
החל מתאריך 11/11/18 תכונת החתימה על גבי צג מגע תהיה זמינה בכל סוגי המסמכים הרלוונטיים בתוכנה.
 

אין מקום למחלוקת עם הלקוח כשהכל חתום:

החתימה מלווה בשם החותם על מנת לתעד את אישור הלקוח (או נציגו).

 

 

אישור ביצוע העבודה שיופק מטופס קריאת שרות יכיל תמיד:

  • שעות הנסיעה (בין אם היה חיוב על כך או בין אם לא)
  • את שעות העבודה שבוצעו במהלך הטיפול בקריאה
  • את כל החלקים שסופקו במהלך הטיפול
  • פרטי המכשיר שטופל (כולל דגם ומספר סידורי)
  • תיאור מילולי של התקלה/בקשת לקוח
  • תיאור מילולי של הטיפול שביצע הטכנאי

כך, משחתם הלקוח על הטופס (על כל פרטיו), לא יוותר כלל פתח לחילוקי דעות עתידיים באשר למה שבוצע ולמה שסופק במהלך הטיפול בקריאת השרות.

משמאל אפשר לראות טופס אישור ביצוע עבודה חתום על ידי לקוח.

אגב, הטקסט המופיע מעל החתימה ושם החותם הוא טקסט קבוע מתבנית סוג המסמך "אישור ביצוע עבודה".

ניהול טקסטים קבועים במסמכים אפשרי בממשק "ניהול סוגי מסמכים". כאן מופיע מדריך לקביעת תבנית טקסט למסמך.

אישור ביצוע חתום על ידי לקוח
אישור ביצוע חתום על ידי לקוח