הפקת חשבונית מרכזת

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

חשבונית מרכזת זמינה למנויים במסלול GOLD בלבד.

המסמך הוא למעשה חשבונית רגילה שנועדה לחסוך עבודה להנהלת החשבונות של הספק ושל הלקוח גם יחד. וזאת, במקרים בהם קיימת אספקה סדירה של שרותים ו/או סחורות במהלך תקופה (בדרך כלל חודש) ללקוח.

על פי תקנות ניהול ספרים ישנם מספר תנאים להפקת חשבונית מרוכזת/מרכזת ללקוח:

 • ללקוח תונפק חשבונית מס הכוללת את כל העסקאות שבוצעו איתו בחודש הרלוונטי, בציון מספרי ת' משלוח,ת' ההחזרה וחשבוניות העסקה שהופקו עבור אותו לקוח במשך החודש.
 • חשבונית המס המרוכזת תופק במהלך החודש שבו בוצעו העסקאות (לא יאוחר מהיום האחרון באותו חודש).
 • החשבונית תהיה כלולה בתקופת הדיווח של החודש.
 • יש לנהוג ברציפות כלפי אותו לקוח.

החשבונית מרכזת את כל תעודות המשלוח (עבור סחורה), תעודות ההחזרה (עבור סחורה שהוחזרה) וחשבוניות העסקה (עבור שרותים) וכך מחייבת בחשבונית אחת, חודשית, את כל הסחורות והשרוותים שסופקו במהלך החודש.

איך מפיקים ח' מרכזת?

 1.  מנווטים למסך: תפריט עיקרי ימני-> מכירות ->מסמך מרכז.
 2. מוצגת טבלה עם כל תעודות המשלוח, תעודות ההחזרה וחשבוניות העסקה הפתוחות. אם חסרות תעודות, יש לחפש אותן במסך ניהול מסמכים ולהעבירן לסטטוס "פתוח" באופן ידני על מנת להציגן כאן. או, לחילופין, לבטל את המיון לפי סטטוס "פתוח" במסך זה ולהציג את כל המסמכים, בין אם הם סגורים, או פתוחים.
 3. ממיינים את תוצאות הטבלה ללקוח הרלוונטי עבורו מעוניינים להפיק חשבונית מרכזת.
 4. לוחצים על כפתור "הפק מסמך" למעלה מימין.
 5. מפיקים את המסמך לאחד מהאפשרויות הזמינות:
  1. הדפסה
  2. שליחה במייל ללקוח ישירות ממסך זה
  3. הפקה לקובץ PDF לשם מסירה מאוחרת יותר
  4. חתימה-להחתים קודם את הלקוח לפני הפקה סופית לאחת מ-3 האפשרויות הנ"ל.
חשבונית מרכזת
חשבונית מרכזת עם QR קוד
מסך הפקת חשבונית מרכזת
מסך הפקת חשבונית מרכזת