הגדרות פרטי העסק

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

שני שדות הם שדות חובה למילוי בדף הגדרות פרטי העסק:

שם העסק: השם של העסק לפי הרישום במע"מ.

מס' ח"פ/עוסק מורשה המספר יופיע בכל המסמכים המופקים על ידי התוכנה. הפקת חשבוניות מס למיניהם ללא מספר ח"פ או עוסק מורשה, או הפקת חשבוניות שמופיע בהן מספר ח"פ/עוסק מורשה שגוי היא עבירה פלילית, לכן הקפד למלא כאן מספר נכון.

השדות הבאים אינם שדות חובה אבל רצוי מאוד למלא בהן את כל הפרטים בקפדנות:

פרטי כתובת העסק ומספרי טלפון.

רצוי להזין פרטי עסק + פרטי קשר וכתובת גם באנגלית לצורך הפקת מסמכים באנגלית.

תדירות תשלום מקדמות (חודשי/דו חדשי): יש לבחירה כאן משמעות עתידית לגבי הפקת דוחות מקדמות מס.

תדירות דווח מע"מ (חודשי/דו חודשי): יש לבחירה כאן משמעות עתידית לגבי הפקת דוחות מע"מ.

אחוז המע"מ החוקי הנוכחי…

אחוז מקדמות (0% בברירת מחדל)

כרגיל יש ללחוץ על כפתור "עדכן" בסיום הגדרת פרטי העסק חדשים או כריכת קיימים.