ארכיון דיגיטלי -הצמדת קובץ לחשבון, מסמך או פריט

מדריך למשתמש-לינט

תפריט

ניתן להוסיף קובץ אחד או יותר (ללא הגבלה) לכל מסמך, חשבון, ו/או פריט בתוכנה. תכונה זו הופכת את לינט למערכת ארכיון דיגיטלי. דוגמאות לצורך לצרף קבצים:

לצרף חשבונית חתומה דיגיטאלית של הספק למסמך קליטת הוצאה עסקית ו/או למסמך תשלום לספק.

לצרף קובץ סרוק של חוזה שרות לחשבון לקוח.

לצרף קובץ סרוק של צילום הזמנת עבודה חתומה על ידי הלקוח להזמנת עבודה.

לצרף קובץ סרוק של צילום הסכם אספקה לחשבון ספק.

לצרף קובץ סרוק של תעודת אחריות של היצרן/ספק לפריט.

לצרף תמונת פריט לפריט.

ארכיון דיגיטלי